Jeden register neodporúčame, odkazuje rezort hospodárstva

15.10.2012

BRATISLAVA 15. októbra (WEBNOVINY) – Rezort hospodárstva neodporúča spájať obchodný a živnostenský register.

Podľa ministerstva by sa na základe vykonanej analýzy malo naďalej pokračovať v rozširovaní funkcionalít a skvalitňovaní služieb pre podnikateľov na súčasnej platforme jednotných kontaktných miest.

„Rozšírenie existujúcich služieb jednotných kontaktných miest a zvýšenie interoperability existujúcich informačných systémov bude znamenať maximálne využitie súčasných možností pri minimalizácii nákladov na dosiahnutie cieľa s vyššou pridanou hodnotou oproti existujúcemu stavu,“ uvádza ministerstvo v analýze potrebných legislatívnych zmien pre možnosť spojenia živnostenského a obchodného registra, ktorú pripravilo na rokovanie vlády.

Odporúčajú menej byrokracie

Zriadením jednotných kontaktných miest v sieti živnostenských úradov je už podľa rezortu hospodárstva odstránená administratívna záťaž v podobe uvádzania duplicitných údajov pre podnikateľov.

Na jednotných kontaktných miestach môžu totiž osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa zákona o obchodnom registri pre návrh na zápis údajov do obchodného registra.

„Na základe posúdenia súčasného vecného a právneho stavu gestori úlohy považujú za najracionálnejšie riešenie venovať pozornosť ďalšiemu rozširovaniu funkcionality jednotných kontaktných miest, ktorým sa dosiahne znižovanie administratívnej záťaže pre podnikateľov,“ uvádza rezort hospodárstva.

Spojenie by zasiahlo súdnictvo

Vláda uložila ministerstvu vnútra, hospodárstva a spravodlivosti úlohu pripraviť analýzu potrebných zmien pre možnosť spojenia živnostenského a obchodného registra ešte v marci 2011.

Rezorty dostali termín na splnenie úlohy do 31. decembra 2011.

Ministerstvo hospodárstva však neskôr požiadalo o odklad termínu splnenia úlohy do konca tohtoročného októbra.

Kompetenčné spojenie oboch spomínaných registrov by podľa záverov analýzy predstavovalo výrazný zásah do fungovania súdnictva i štátnej správy.

„Realizácia tohto opatrenia by bola jednoznačne nákladnou záležitosťou a výdavkom verejného rozpočtu, pričom nie je zrejmé, že by ňou došlo k zvýšeniu efektivity a rýchlosti vstupu záujemcov do podnikania,“ konštatuje rezort hospodárstva.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.