Jednotkou na slovenskom lízingovom trhu je UniCredit Leasing

16.3.2012

BRATISLAVA 16. marca (WBN/PR) – UniCredit Leasing Slovakia je už 15 rokov po sebe jedným z najaktívnejších hráčov na slovenskom lízingovom trhu. Aj za uplynulý rok 2011 potvrdil svoje postavenie a po prekonaní prelomového roku z pohľadu návratu na slovenský lízingový trh po krízovom období sa opäť umiestnil na špičke. Tentokrát opäť ako jednotka na trhu.

V minulom roku sme našim zákazníkom poskytli financovanie automobilov, dopravnej techniky, strojov, zariadení, technológií, nehnuteľností, ako aj fotovoltaických projektov v celkovom objeme 295,4 miliónov Eur v obstarávacích cenách bez DPH, pri počte 7 944 novo uzatvorených zmlúv. Všetky segmenty (s výnimkou úžitkových a železničných vozidiel, lodí a lietadiel) zaznamenali výrazné nárasty, čo sa odrazilo v celkovom medziročnom náraste o 86,5 % oproti roku 2010, pričom celý slovenský lízingový trh rástol medziročne len o 14,6 %. Medziročne teda trhový podiel UniCredit Leasingu stúpol z 10,8 % na 16,4 %, čo potvrdilo opätovné líderstvo na slovenskom lízingovom trhu.

„Naša stratégia v roku 2011 bola zamerať sa na udržanie dominantného postavenia v segmente financovania nových motorových vozidiel do 3,5 t. Tu sa nám podarilo dokonca získať trhové prvenstvo, či už vo financovaní prostredníctvom finančného alebo operatívneho lízingu,“ objasnil Dušan Keketi, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť obchodu.

V oblasti financovania osobných automobilov sme zaznamenali medziročný nárast o 35,8 % na 121,3 milióna Eur, avšak pri úžitkových vozidlách došlo k poklesu nových obchodov o 37,1 % na 8,5 milióna Eur. Zvýšený záujem prejavili naši zákazníci o nákladné vozidlá, ťahače a prívesy, kde suma vzrástla medziročne takmer o 300 % na úroveň 36,4 miliónov Eur, s čím bol spojený aj nárast trhového podielu z 3,5 % na 10,8 %. Oblasť technológií bola poznamenaná zvýšenou aktivitou v sektore fotovoltaických projektov, kde sa nám podarilo prefinancovať vyše 40 miliónov Eur, čo nám zabezpečilo trhový podiel cez 40 %. V nehnuteľnostiach sme rovnako zaznamenali výrazný nárast na úroveň 42,1 miliónov Eur, čo predstavovalo trhový podiel vyše 32 % a trhové prvenstvo aj v tomto sektore.

Z pohľadu plánov na rok 2012 spoločnosti UniCredit Leasing verí, že znovuzavedenie lízingových odpisov od 1. 3. 2012 bude stimulom pre zachovanie investícií: „Hoci očakávame miernu stagnáciu až do momentu vymenovania novej vlády, následne dúfame, že investície budú opäť posúvať výkonnosť ekonomiky dopredu,“ doplnil Dušan Keketi.