J&T má požehnanie úradu, môže kúpiť Poštovú banku

BRATISLAVA 29. apríla (WEBNOVINY) – Protimonopolný úrad SR schválil kúpu Poštovej banky skupinou J&T. Hlavným akcionárom banky bola doteraz spoločnosť Istrokapital SE.

Keďže transakciu už predtým schválili všetky dotknuté regulačné orgány, uskutoční sa v najbližších dňoch. Skupina J&T tak podľa jej vyjadrení nadobudne celkovo 88,055-percentný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky.

Majitelia J&T Finance Group a Istrokapital SE sa pritom ešte minulý týždeň dohodli na vzájomnej kapitálovej previazanosti oboch spoločností.

Istrokapital SE nadobudne navýšením kapitálu 24 % na základnom imaní skupiny J&T. Nové podiely finančníkov Jozefa Tkáča a Ivana Jakaboviča z J&T tak budú potom zhodne po 38 %.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...