J&T REAL ESTATE členom Slovenskej rady pre zelené budovy

21.5.2012

BRATISLAVA 21. mája (WBN/PR) – Spoločnosť J&T REAL ESTATE sa stala členom Slovenskej rady pre zelené budovy, ktorej cieľom je transformovať slovenské stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe, aby sa budovy šetrné k životnému prostrediu stali aj u nás štandardom rovnako ako vo vyspelých krajinách sveta.

„V našich projektoch už dnes využívame „zelené“ technológie. Navrhujeme nie len estetické, ale aj ekologické budovy s vhodným pracovným prostredím, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti a efektivity. Sme radi, že sa ako členovia Slovenskej rady pre zelené budovy budeme môcť naďalej podieľať na zelených aktivitách v slovenskom stavebníctve a vymieňať si navzájom skúsenosti s ich uplatňovaním v praxi,“ konštatuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavel Pelikán.

Zelené budovy sú efektívne vo využívaní zdrojov a ohľaduplné voči životnému prostrediu počas celého ich životného cyklu.

Slovenská rada pre zelené budovy vznikla v roku 2010 nadväzujúc na sesterské organizácie v zahraničí. Vo Svetovej rade pre zelené budovy v Toronte je dnes združených viac ako 80 národných organizácií, ktoré spoločne vyvíjajú stratégie na transformáciu svetového stavebného priemyslu v zmysle udržateľného rozvoja.