Kategorizácia liekov dožičila Slovensku transparentné miesto

BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) – Slovensko spoločne s Írskom, Nórskom, Portugalskom a Slovinskom tvoria päticu najtransparentnejších krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v kategorizácii liekov. Rozhodla o tom medzinárodná spoločnosť ISPOR zaoberajúca sa farmakoekonomikou a kategorizačnými procesmi.

Ako priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Martina Lidinská, hodnotili sa tri oblasti a to pozornosť, ktorú krajina venuje klinickým a ekonomickým dôkazom, transparentnosť pri zverejňovaní údajov o stanovovaní úhrady liekov a dostupnosť odvolacieho mechanizmu proti rozhodnutiu týkajúceho sa stanovenia úhrady lieku.

Slovensko je jednou z 22 krajín OECD, ktoré vyžadujú informácie o cene a nákladovej efektivite liekov pri stanovovaní úhrady z verejného zdravotného poistenia. Sme aj medzi 15 štátmi, ktoré umožňujú odvolací proces voči stanoveniu úhrady lieku prostredníctvom samostatnej komisie. „Zároveň patríme medzi 16 krajín, v ktorých stanovovanie úhrady z verejného zdravotného poistenia dosiahlo najvyššiu úroveň transparentnosti, aj vďaka tomu, že všetky odporúčania a zdôvodnenia sú verejne dostupné,“ dodala Lidinská.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...