Každý štvrtý Slovák sa nelieči, zistila Sociálna poisťovňa

BRATISLAVA 21. marca (WEBNOVINY) – V minulom roku vykonala Sociálna poisťovňa (SP) 104 700 kontrol dodržiavania liečebného režimu. Bolo to podľa vyjadrení poisťovne o 10 651 kontrol viac, ako v roku 2011.

Pri 24 986 kontrolách, teda pri každej štvrtej kontrole, mali zamestnanci Sociálnej poisťovne podozrenie z porušenia liečebného režimu. Išlo o prípady, kedy dočasne práceneschopný poistenec neplnil napríklad pokyny o zotrvaní na lôžku, o zákaze fajčenia, o zákaze požívania alkoholických nápojov, o vykonávaní domácich prác alebo išlo o svojvoľný odchod mimo územie SR.

Na základe zákona o sociálnom poistení poistenec v prípade preukázaného porušenia liečebného režimu a bez vysvetlenia, kde sa nachádzal v čase kontroly, nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom. Sociálna poisťovňa v minulom roku zistila 525 prípadov porušenia liečebného režimu, pri ktorých bol vylúčený nárok na výplatu dávky a uložila 232 pokút.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...