KDH chce zo Slovákov roľníkov, presadzuje rodinné podniky

22.11.2012

BRATISLAVA 22. novembra (WEBNOVINY) – Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce podporiť rodiny a slovenskú ekonomiku novými formami rodinného podnikania.

Hnutie chce presadiť zákon o rodinnom podnikaní, na základe ktorého by mohli vzniknúť rodinné živnosti, rodinné farmy či rodinné obchodné spoločnosti.

„Tento návrh zákona, ktorý chceme predložiť do Národnej rady SR zavádza novú formu podnikania. Ide o rodinné podnikanie, ktoré podľa návrhu bude špecifickou podnikateľskou činnosťou rodinného podniku, pričom sa na nej musia zúčastňovať najmenej dvaja príslušníci rodiny,“ informoval na štvrtkovej tlačovej besede predseda KDH Ján Figeľ.

Živnosť aspoň jednému členovi rodiny

Nová rodinná živnosť by mala byť podľa návrhu KDH upravenou právnou formou na báze živnosti, kde minimálne jeden člen rodiny musí mať živnostenské oprávnenie a ostatní členovia rodiny sa v prípade záujmu môžu stať členmi rodinnej živnosti v prípade, že nie sú uchádzačmi o zamestnanie.

Podobne by nová rodinná farma mala byť upravenou právnou formou na báze samostatne hospodáriaceho roľníka.

Aj v tomto prípade musí byť podľa návrhu KDH minimálne jeden člen rodiny držiteľom osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a ostatní členovia rodiny sa v prípade záujmu môžu stať členmi rodinnej farmy v prípade, že nie sú uchádzačmi o zamestnanie.

Rodinná obchodná spoločnosť by mala byť upravenou právnou formou na základe spoločnosti s ručením obmedzením alebo akciovej spoločnosti.

Tieto tri nové formy rodinného podnikania by mali podľa predsedu KDH Jána Figeľa napomáhať stabilite a ekonomickej nezávislosti rodín. Rovnako by mali zvýšiť príťažlivosť podnikateľského prostredia a spravodlivejšie prepojiť sociálny systém a podnikanie.

KDH chce úľavy

KDH chce presadiť aj stimuly pre založenie rodinných podnikov. „Rodinný podnik si môže znížiť základ dane z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane na každého člena rodiny, čiže prakticky rodinný podnik si môže odpísať zo základu dane násobok počtu členov rodiny,“ spresňuje jeden z navrhovaných stimulov podpredseda hnutia Ján Hudacký.

KDH chce taktiež presadiť, aby rodinnému podniku mohla byť poskytnutá investičná pomoc na päť rokov, v prípade, že celkový počet členov rodiny pracujúcich v podniku a zamestnancov podniku bude najmenej desať.

Ďalším zo stimulov by mala byť možnosť rozhodnúť sa plniť si daňovo-odvodové povinnosti cez zaplatenie paušálnej dane.

Evidenciu rodinných podnikov by podľa predstaveného návrhu KDH malo viesť ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Návrh zákona o rodinnom podnikaní predloží KDH na januárovú schôdzu NR SR. Hnutie zároveň vo štvrtok otvorilo aj verejnú diskusiu k tomuto návrhu zákona.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.