Kolkové známky majú pred sebou posledný rok

9.1.2012

BRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Kolkové známky sa už budú predávať len do konca decembra 2012. Zákon o zrušení kolkových známok schválili na návrh rezortu financií poslanci NR SR v druhej polovici októbra.

Ministerstvo v zákone taktiež ustanovilo možnosť použiť známky do konca septembra 2013, ak ich poplatník zakúpil ešte pred zrušením. Rovnako rezort ustanovil možnosť vrátiť počas roka 2013 neplatné kolkové známky, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

V záujme hospodárnosti konania na príslušných orgánoch a zjednodušenia platenia poplatkov sa okrem povinnosti orgánov prijímať platby do 300 eur v hotovosti, zavádza zákonom aj nový spôsob platenia poplatkov, a to platobnou kartou, ak poplatok v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur.
Rezort financií odôvodňuje svoj krok aj tým, že používanie kolkových známok v praxi stráca svoj pôvodný význam, ktorým bola jednoduchosť platieb, všeobecná a ľahká dostupnosť a nízke náklady na ich výrobu. Postupom času sa zvyšujú náklady na výrobu najmä v súvislosti s aplikovaním ochranných prvkov pred falšovaním kolkových známok, vznikajú v praxi problémy s dostupnosťou kolkových známok priamo na príslušných orgánoch a existujú nové, pružnejšie spôsoby platenia poplatkov elektronickými prostriedkami, odôvodnilo svoj zámer ministerstvo.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.