Kolkové známky majú pred sebou posledný rok

9.1.2012

BRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Kolkové známky sa už budú predávať len do konca decembra 2012. Zákon o zrušení kolkových známok schválili na návrh rezortu financií poslanci NR SR v druhej polovici októbra.

Ministerstvo v zákone taktiež ustanovilo možnosť použiť známky do konca septembra 2013, ak ich poplatník zakúpil ešte pred zrušením. Rovnako rezort ustanovil možnosť vrátiť počas roka 2013 neplatné kolkové známky, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

V záujme hospodárnosti konania na príslušných orgánoch a zjednodušenia platenia poplatkov sa okrem povinnosti orgánov prijímať platby do 300 eur v hotovosti, zavádza zákonom aj nový spôsob platenia poplatkov, a to platobnou kartou, ak poplatok v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur.
Rezort financií odôvodňuje svoj krok aj tým, že používanie kolkových známok v praxi stráca svoj pôvodný význam, ktorým bola jednoduchosť platieb, všeobecná a ľahká dostupnosť a nízke náklady na ich výrobu. Postupom času sa zvyšujú náklady na výrobu najmä v súvislosti s aplikovaním ochranných prvkov pred falšovaním kolkových známok, vznikajú v praxi problémy s dostupnosťou kolkových známok priamo na príslušných orgánoch a existujú nové, pružnejšie spôsoby platenia poplatkov elektronickými prostriedkami, odôvodnilo svoj zámer ministerstvo.