Konania o námietkach v diaľničných tendroch sú stopnuté

18.11.2013

BRATISLAVA 18. novembra (WEBNOVINY) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zastavil konania o námietkach uchádzačov proti ich vylúčeniu z užších súťaží na výstavbu diaľnice D3 Žilina, Strážov – Brodno a rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša.

V troch zo štyroch prípadov v oboch spomínaných tendroch tak úrad rozhodol po tom, čo nemenovaní navrhovatelia vzali námietky späť pred vydaním rozhodnutia.

Za oneskorenosť sa platí

V jednom prípade v tendri na žilinský úsek D3 ÚVO zamietol námietky uchádzača, ktorého Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vylúčila zo súťaže, pretože nedoručil vysvetlenie ponuky v určenej lehote. Úrad označil námietky tohto navrhovateľa za neopodstatnené.

NDS podľa neho postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keď vylúčila navrhovateľa, ktorý jej v lehote piatich pracovných dní nedoručil vysvetlenie svojej ponuky. Vyplýva to z nových rozhodnutí ÚVO o námietkach zverejnených na jeho portáli po nadobudnutí účinnosti.

Mnohí navrhovatelia vzali svoje námietky späť

ÚVO predtým rozhodol o námietkach vylúčených uchádzačov v ďalších diaľničných tendroch. Vo verejnej súťaži na stavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala nariadil diaľničiarom vrátiť do verejného obstarávania dvojicu stavebných firiem Skanska SK a.s. a Strabag s.r.o. a znovu vyhodnotiť ponuky.

Vo verejnej súťaži na stavbu D1 Hubová – Ivachnová úrad už skôr v jednom prípade nariadil odstrániť protiprávny stav, ktorý však nemohol zásadne ovplyvniť výsledok súťaže, a v druhom zastavil konanie o námietkach proti vylúčeniu pre nesplnenie podmienok zastupovania uchádzača inou firmou. Úrad zastavil konanie o námietkach proti vylúčeniu aj v užších súťažiach na stavbu R2 Ruskovce – Pravotice a Pstruša – Kriváň, keďže navrhovatelia svoje námietky vzali späť.

NDS niektoré tendre podpísala

NDS následne podpísala zmluvu o výstavbe D1 Hubová – Ivachnová v dĺžke vyše 15 kilometrov so Združením Čebrať, ktorého členmi sú stavebné spoločnosti Váhostav – SK, a. s. Žilina (vedúci združenia) a OHL ŽS, a. s. Brno. Zmluvná cena prác plánovaných na tri a pol roka je 227,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. 272,72 mil. eur vrátane dane. Vybraný zhotoviteľ uspel so štvrtou najlacnejšou ponukou, keď ostatných šiestich uchádzačov diaľničiari po opakovanom vyhodnotení ponúk vylúčili.

Uzavretý je aj tender na výstavbu vyše 10-kilometrového obchvatu Detvy na úseku R2 Pstruša – Kriváň. Rovnomenné stavebné združenie v zložení Strabag (vedúci člen), Doprastav, a. s. a Váhostav – SK sa zaviazalo cestu postaviť počas dvoch rokov za 177,96 mil. eur bez dane, resp. 213,55 mil. eur vrátane dane. Vzhľadom na rozhodnutia ÚVO o námietkach možno očakávať aj uzavretie tendrov a zmlúv s vybranými zhotoviteľmi na stavbu R2 Ruskovce – Pravotice, R2 Zvolen, východ – Pstruša a D3 Žilina, Strážov – Brodno.