Koniec špekuláciám, menia podmienky spotrebiteľských úverov

28.12.2012

BRATISLAVA 28. decembra (WEBNOVINY) – Od začiatku januára klienti nebudú platiť úroky alebo poplatky, ktoré nie sú stanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách.

Účelom je, aby veriteľ bol oprávnený žiadať od spotrebiteľa len poplatky, s ktorých existenciou sa spotrebiteľ oboznámil v čase uzatvárania zmluvy a s ktorými sa môže kedykoľvek jednoducho oboznámiť. Vyplýva to z novely zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá bude účinná od 1. januára 2013.

V prípade hrubého porušenia povinnosti sa bude úver považovať za bezúročný a bez poplatkov, pričom za hrubé porušenie sa považuje najmä posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa.

Ako sa ďalej uvádza v materiáli, zámerom finančného sprostredkovateľa je často presvedčiť nebonitného klienta, ktorý má problémy s kontrolou vlastných finančných tokov a hospodárením, aby pristúpil na úver, pričom tento sprostredkovateľ je motivovaný vidinou peňažnej prémie za sprostredkovanie. Úvery do 10 tisíc eur budú môcť ľudia predčasne splatiť bez poplatku.

Klient by taktiež mal dostať možnosť ukončiť kúpno-predajnú zmluvu na základe odstúpenia od zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere. Zároveň sa doplnia nové ustanovenia týkajúce sa výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov pri úveroch bez pevne stanoveného trvania alebo opakovane plne splatných, teda aj pri tzv. revolvingových úveroch. Súčasťou novely zákona je aj zavedenie špeciálneho režimu pre úvery poskytované vlastníkom bytov v zastúpení spoločenstva. Cieľom je zaistiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu ochranu.