Konkurencieschopnosť Slovenska sa za rok nezlepšila

BRATISLAVA 29. mája (WEBNOVINY) – Konkurencieschopnosť Slovenska sa v tomto roku v porovnaní s vlaňajškom ani nezlepšila, ani nezhoršila.

Vyplýva to z výsledkov Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík 2013, podľa ktorej sa Slovensko umiestnilo na 47. priečke rebríčka, pričom bolo celkovo hodnotených 60 krajín a zaznamenalo tak rovnakú pozíciu v rebríčku ako vlani.

„Jeden z dôvodov, prečo sme zostali na tom istom mieste je to, že sme neboli schopní urobiť zásadnejšie opatrenia, ako robili iné krajiny,“ uviedol na stredajšej tlačovej besede riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka Matúš Pošvanc.

V porovnaní s najbližšími susedmi je Slovensko v kvalite podnikateľského prostredia za Poľskom, ktoré skončilo na 33. priečke a za Českou republikou, ktorá skončila 35. Za Slovenskom sa tento rok umiestnilo Maďarsko, ktoré obsadilo 50. priečku.

„Treba pripomenúť, že Slovensko patrilo v rokoch 2007 až 2009 medzi vysoko konkurenčné krajiny (30 miesto), čo sa nám vôbec za ostatné roky nepodarilo udržať,“ upozorňuje Nadácia F. A. Hayeka. „Súčasní politickí predstavitelia nejakým zásadným spôsobom oproti iným krajinám neprispeli k vyššej konkurencieschopnosti našej republiky,“ dodáva v súvislosti s prepadom v rebríčku Pošvanc.

Umiestnenie krajín na prvých štyroch priečkach konkurenčnej schopnosti sa zmenilo len mierne a najlepší si len vymenili svoje miesta. Spojené štáty americké boli tento rok prvé, nasledované Švajčiarskom, Hongkongom a Švédskom. „Pozíciu svetových lídrov v konkurencieschopnosti potvrdili okrem nich i Singapur, Nórsko či Kanada. V prvej desiatke sa umiestnili ešte Spojené arabské emiráty, Nemecko a Katar,“ informuje Nadácia F. A. Hayeka.

Najväčšími výzvami pre rast konkurencieschopnosti Slovenska v najbližších rokoch podľa Svetovej ročenky konkurencieschopnosti sú zlepšenie efektívnosti verejnej správy, zníženie korupcie a zvýšenie transparentnosti či znovunastolenie dôveryhodnosti v justíciu. Rovnako by Slovensku podľa autorov štúdie pomohlo zlepšenie efektívnosti vzdelávania, podpora inovácií a výskumu a výšenie flexibility na trhu práce. „Medzi ďalšie výzvy je možné opäť zaradiť potrebu znižovania regulačného a administratívneho zaťaženia podnikania na Slovensku,“ dodávajú autori štúdie.

Svetovú ročenku konkurencieschopnosti (World Competetiveness Yearbook) zverejňuje každoročne švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu v spolupráci s desiatkami mimovládnych organizácií, ktoré za Slovensko zastupuje bratislavská Nadácia F. A. Hayeka. Autori štúdie posudzujú konkurencieschopnosť jednotlivých krajín z hľadiska ekonomického vývoja, efektívnosti vlády, efektívnosti podnikov a úrovne infraštruktúry. V rámci aktuálneho vydania rebríčka pochádzali štatistické vstupy o vývoji ekonomiky Slovenska hlavne z roku 2012, pričom osobnosti z podnikateľskej sféry hodnotili konkurencieschopnosť Slovenska v prvom štvrťroku daného roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...