Kontroly potravín na Slovensku dopadli katastrofálne

15.11.2012

BRATISLAVA 15. novembra (WEBNOVINY) – Takmer v každej piatej prevádzke potravinového reťazca, od výroby až po maloobchod, odhalili kontrolóri počas októbra nedostatky.

Oproti septembru to znamená zvýšenie chybovosti o 5 percentuálnych bodov. Ako ďalej informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, z 3 081 kontrolovaných subjektov nevyhovelo kritériám inšpektorov 590 prevádzok.

Celkovo tak prevádzkovateľom udelili blokové pokuty v hodnote takmer 6 tis. eur. Medzi najčastejšie prešľapy prevádzok patrili rovnako ako v predošlých mesiacoch výrobky po dátume spotreby, ale aj nevyhovujúce označenie pôvodu tovarov, ich nedostatočná kvalita a škodlivosť pre zdravie ľudí.

Tie sa týkali vyše tisíca druhov tovaru. Veterinárna a potravinová správa sa aj v októbri zamerala v prevažnej miere na maloobchod. Najväčšiu časť, až 29 % kontrolovaných prevádzok, tvorili malé predajne, ďalej stredné s 27 % a hyper a supermarkety s podielom 12 %.

Približne tretina zvyšných kontrol prebehla u prvovýrobcov, spracovávateľov, distribútorov a veľkoobchodníkov.

Inšpektori ŠVPS v októbri skontrolovali aj vyše 4,7 tis. ton surovín a potravín rastlinného pôvodu z dovozu. Z celkového počtu 337 zásielok zamietli vstup na slovenský trh trinástim z nich. V rovnakom období nadobudlo právoplatnosť aj 138 rozhodnutí v celkovej sume 160 tis. eur, pričom najvyššia pokuta dosiahla výšku 50 tis. eur.