Košičania kúpia desiatky autobusov z úveru, vyhlásili tender

BRATISLAVA 6. mája (WEBNOVINY) – Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (DPMK) začal verejnú súťaž na dodanie 127 autobusov za predpokladanú cenu 28,4 mil. eur.

Plánuje ich nakúpiť od 1. augusta tohto roku do 30. júna 2014 z vlastných finančných prostriedkov, a to formou dlhodobého investičného úveru.

Z uvedeného počtu nových autobusov má byť 61 nízkopodlažných štandardných mestských, 56 nízkopodlažných mestských kĺbových, päť malokapacitných nízkopodlažných mestských a päť elektrobusov, vyplýva z oznámenia dopravného podniku o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Ponuky uchádzačov sa majú otvárať 17. júna, o súťažné podklady treba požiadať do 3. júna a dodávateľ autobusov má vzísť z následnej elektronickej aukcie. Pri vyhodnocovaní bude rozhodovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe troch kritérií.

Celková cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH) má váhu 98 bodov, prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidiel a na emisie po jednom bode. DPMK organizuje tender v spolupráci s košickou firmou Pro – Tender s.r.o., ktorá je uvedená ako kontaktné miesto, kde sa budú ponuky aj otvárať.

Požadovaný obrat uchádzačov v rokoch 2010 až 2012 je minimálne 10 mil. eur bez DPH za dodanie rovnakých alebo podobných tovarov ako je predmet zákazky. Minimálna úroveň objemu dodávok v každom z uvedených troch rokov je 5 mil. eur.

Uchádzači musia preukázať, že v predošlých troch rokoch dodali spolu aspoň dvesto nových nízkopodlažných autobusov a päť elektrobusov. Obnovu vozidlového parku autobusov schválilo košické mestské zastupiteľstvo vlani v decembri na základe Stratégie stabilizácie a rozvoja DPMK.

DPMK v polovici apríla vyhlásil aj tender na nákup 23 jednosmerných mestských električiek počas štyroch rokov. Zároveň si vyhradzuje právo opcie na ďalších 23 električiek za rovnako dlhé obdobie. Predpokladaná cena za dodanie električiek je 96,8 mil. eur bez DPH.

Nákup električiek chce podnik financovať s využitím peňazí Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava. Uchádzači majú ponuky predkladať do 30. mája a lehota na ich otváranie je 31. mája, o súťažné podklady treba požiadať do 29. mája. Dodávateľ električiek by mal vzísť z elektronickej aukcie.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, je zapísaný v Obchodnom registri SR od 11. januára 1995. Prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Košiciach a eviduje základné imanie 33,19 tis. eur. Zakladateľom spoločnosti je mesto Košice.

Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľa v súlade so zakladateľskou listinou z 25. mája 1994. Spoločnosť nesie súčasný názov od októbra 1999, predtým sa volala Dopravné podniky mesta Košice, akciová spoločnosť.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...