Kríza na globálnom trhu práce bude zrejme trvať dlhšie

ŽENEVA 1. mája (WEBNOVINY) – Úsporné programy a radikálne reformy neviedli k tvorbe nových pracovných miest a situácia na trhu práce zostáva vo väčšine krajín sveta alarmujúca, tvrdí v aktuálnej správe Medzinárodná organizácia práce (ILO).

Ku koncu minulého roka bolo vo svete bez práce 202 mil. ľudí, kým v závere predchádzajúceho roka to bolo 196 mil. ľudí, informovala v pondelok organizácia.

V rozvinutých krajinách, najmä v Európe, počíta ILO s návratom zamestnanosti na úroveň predkrízového roka 2008 najskôr koncom roka 2016. Podľa skoršej správy malo toto zlepšenie nastať už v roku 2014.

Negatívny trend vývoja zamestnanosti bude podľa ILO sprevádzať aj pokles produkcie.

Medzi nezamestnanými vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov bolo vo vyspelých krajinách bez práce dlhšie ako jeden rok 40 % ľudí.

Výrazne vzrástla aj nezamestnanosť mladých, čo podľa organizácie zvyšuje riziko sociálnych nepokojov napríklad v Afrike a na Blízkom východe.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...