Kto nechce platiť, mal by sa s likvidáciou firmy poponáhľať

20.11.2013

Zrušenia spoločnosti bez likvidácie sa predlžuje, „spiacu“ firmu možno aj predať

V súčasnosti sa v „dielni“ Ministerstva financií pracuje na návrhu zákona, ktorým sa majú zaviesť licenčné poplatky.

Licenčné poplatky sa majú vzťahovať na hospodárske výsledky dosiahnuté za rok 2014, pričom ich splatnosť bude v roku 2015.

Príklad:
Spoločnosť neplatiteľ DPH je povinná zaplatiť za rok 2014 daň z príjmu vo výške 100,- €. Keďže jej daňová povinnosť nedosahuje ani úroveň 480,- €, tak sa vzťahuje na ňu licenčný poplatok vo výške 480,- €.

Spoločnosť je teda povinná doplatiť rozdiel do výšky licenčného poplatku, čo je 380,- €. Týchto 380,- € si môže spoločnosť odpočítať od „budúcej“ daňovej povinnosti v rozsahu 3 rokov, samozrejme len za predpokladu, že daňová povinnosť bude za nasledujúce roky vyššia ako 480,- €/jeden rok.

To bude mať nesmierny dopad na nespočetné množstvo tzv. „spiacich“ firiem, ktoré niekoľko rokov nevykonávajú žiadnu činnosť. Pre podnikateľov totiž bolo oveľa jednoduchšie podávať nulové daňové priznania, ako spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra.

Predĺženie zrušenia spoločnosti bez likvidácie

Na Slovensku je veľmi jednoduché spoločnosť založiť, resp. kúpiť si tzv. readymade spoločnosť. Oveľa komplikovanejšie je spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra.

Mnohí podnikatelia nepodstupovali proces komplikovanej likvidácie, ale dali len podnet na súd, aby im spoločnosť vymazal z obchodného registra.

VIAC SA DOČÍTATE V TOMTO ČLÁNKU