Lekári budú musieť hlásiť znemožnenie prehliadky dieťaťa

BRATISLAVA 31. januára (WEBNOVINY) – Všeobecní lekári pre deti a dorast by po novom mali hlásiť úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ak im bolo znemožnené vykonať preventívnu prehliadku novorodenca v domácom prostredí.

Opatrením sa vyrieši problém s nezodpovednými rodičmi

Prehliadka sa má uskutočniť do troch pracovných dní po doručení prepúšťacej správy z nemocnice. Podľa generálneho riaditeľa Sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva Maria Miklošiho týmto opatrením riešia skupinu nezodpovedných rodičov, ktorí zanedbávajú svoje deti.

„Je to hneď včasný záchyt v podstate po pôrode, po odchode dieťaťa s matkou z pôrodnice,“ vysvetľuje Mikloši. Na druhej strane však podotýka, že takýchto prípadov je málo a väčšina rodičov je zodpovedných.

Ministerstvo chce zamedziť stratám detí v systéme

Nemocnica bude mať povinnosť zaslať prepúšťaciu správu všeobecnému lekárovi, ktorého určili rodičia, ak sa tak nestalo, tak lekárovi do obvodu, kde má matka trvalý či prechodný pobyt, a to najneskôr deň po prepustení novorodenca z pôrodnice.

Rezort chce týmito opatreniami zamedziť prípadom, kedy sa deti strácali v systéme a pediatri nemali o nich prehľad. Ako rezort podotýka, deti po narodení v súčasnosti eviduje centrálne len matrika. Požiadavka na takúto zmenu mala prísť z terénu, zo strany sociálnych pracovníkov.

Zmeny sú súčasťou návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý je aktuálne na programe rokovania poradných orgánov vlády.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...