Lekárnici bojujú proti Pente, nechcú jej lekárne

BRATISLAVA 5. júna (WEBNOVINY) – Slovenská lekárnická komora (SLeK) nesúhlasí s rozhodnutím Protimonopolného úradu (PMÚ), ktorý v druhej polovici mája odobril skupine Penta akvizíciu ďalších 40 lekární cez kontrolu nad sieťou Domov Zdravia.

Lekárnici upozorňujú, že hoci viac ako 165 lekární v sieťach Dr. Max a Domov Zdravia tvorí iba sedem percent z celkového počtu lekární na Slovensku, aktivity Penty zasahujú do všetkých segmentov slovenského zdravotníctva.

Penta posilňuje svoje postavenie

Okrem spomínaných sietí lekární má skupina poisťovňu Dôvera, sedem polikliník a tri železničné nemocnice (pričom prebratie ďalších 10 regionálnych nemocníc jej schvaľuje Protimonopolný úrad), Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici, laboratóriá Alpha Medical a podľa SLeK stále rozširuje jednotlivé oblasti kontroly.

„Nie je to posilňovanie dominantného postavenia? Kedy sa stanú podľa úradu dôsledky tohto dominantného postavenia konečne už „významné“ pre efektívnu hospodársku súťaž? Keď už bude neskoro a v prípade lekárenstva po Slovensku zaniknú stovky nezávislých lekární, v ktorých sa lekárnici namiesto primárnemu zameraniu sa na obchod venujú odbornosti,“ pýta sa prezident SLeK Tibor Czuľba.

Pripomína, že potom už budú dôsledky koncentrácie na podmienky efektívnej hospodárskej súťaže nezvrátiteľné. „Čo však už úrad posudzovať nebude,“ doplnil. SLeK podľa jeho slov rešpektuje nezávislosť Protimonopolného úradu, napriek tomu si však myslí, že je namieste aj polemika s jeho odôvodneniami. „Aby si ho odborná verejnosť časom nepremenovala na úrad promonopolný“, uzavrel Czuľba.

Zmluvu podpísali v roku 2011

Kúpno-predajnú zmluvu na Domov Zdravia podpísala Penta ešte v októbri 2011, ukončenie transakcie čakalo práve na rozhodnutie Protimonopolného úradu.

„Úrad skúmal, či uskutočnením koncentrácie nedôjde na území Slovenskej republiky k takým zmenám, ktoré by vytvárali alebo posilňovali dominantné postavenie účastníka konania, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže. Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevytvorí alebo neposilní dominantné postavenie podnikateľa Penta, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantných trhoch v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach,“ uviedla 21. mája pre agentúru SITA hovorkyňa Protimonopolného úradu Alena Sedláková. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. apríla 2012.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...