Lekárnici chcú zrušiť vernostné systémy na receptové lieky

12.4.2012

BRATISLAVA 12. apríla (WEBNOVINY) – Asociácia lekárnikov Slovenska žiada od novej vlády stabilizáciu v oblasti liekovej politiky ale aj podporu potrieb pacientov.

Vo svojej výzve pre poslancov a členov kabinetu pritom predstavila niekoľko návrhov a odporúčaní, ktoré by sa podľa nej mali stať súčasťou programového vyhlásenia.

Niektoré môžu byť riešené okamžite formou legislatívnych zmien, iné by sa mali stať súčasťou dlhodobej koncepcie.

Nižšia daň na lieky

V rámci zmien s okamžitou účinnosťou navrhujú lekárnici zrušenie vernostných systémov na receptové lieky, návrat k pôvodnému systému zabezpečovania očkovacích látok pre pacientov cez verejné lekárne, či zákaz účasti zástupcov zdravotných poisťovní v kategorizačnej komisii.

V strednodobom horizonte požadujú zmeny v generickej substitúcii, účinné obmedzenie dôsledkov reexportu liekov, ako i zriadenie nezávislého úradu pre reguláciu cien liekov.

Asociácia však novému kabinetu odporúča v liekovej oblasti aj úpravu, respektíve zníženie DPH na lieky, paralelné zavedenie registrácie systému reálnej spotreby liekov a zavedenie platieb v lekárňach podľa výkonu. V rámci celého rezortu by uvítala zvýšenie platieb za poistencov štátu i obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, respektíve návrat zisku do systému zdravotnej starostlivosti.

Chýba stratégia liekovej politiky

Lekárnici vo svojej výzve upozorňujú, že v súvislosti s dlhodobou absenciou koncepcie stratégie liekovej politiky na Slovensku, nie je možné, aby jej existenciu a zameranie aj naďalej ovplyvňovali zámery a záujmy zdravotných poisťovní, finančných skupín, prípadne farmaceutických spoločností.

Podľa asociácie prišlo v uplynulých mesiacoch k mnohým anomáliám v oblasti liekovej politiky a verejného lekárenstva, ktoré významne poškodili záujmy nielen poskytovateľov ale hlavne pacientov.

Za tie označila napríklad zníženie všeobecnej dostupnosti lekárenskej starostlivosti, zhoršený prístup k prevencii, inovatívnej liečbe a rozvrat systému povinného očkovania.

Realitou je však podľa lekárnikov aj nedostatok zdrojov pre pokrytie potrieb pacientov a pre spravodlivé ocenenie zdravotníkov, ako i znevýhodnenie niektorých skupín obyvateľstva pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.