Lekárske odbory ponúkajú vláde protikorupčné opatrenia,

30.9.2012

BRATISLAVA 30. septembra (WEBNOVINY) – Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada vládu, aby naplnila memorandum a aby stransparentnila pomery v slovenskom zdravotníctve, ako to bolo dohodnuté ešte vlani.

Odborári ponúkajú desať návrhov a protikorupčných opatrení, ktoré majú väčšej transparentnosti výrazne pomôcť, uvádza sa v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol predseda LOZ Peter Visolajský.

Žiadajú verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony, slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice, zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi, zavedenie viacčlenného štatutárneho orgánu v nemocnici, zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov či zavedenie kontrolných rád v nemocnici so spoluúčasťou zamestnancov.

Zdravotníctvo má podľa LOZ stransparentniť aj zavedenie povinnosti zdravotnej poisťovni oznamovať poistencovi aspoň raz ročne sumu, ktorú vynaložila zdravotná poisťovňa na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a zverejňovanie návrhov zamýšľaných zmlúv a obchodov pred uzatvorením. LOZ tiež žiada odstránenie korupcie v rozhodovaní o platoch medzi lekármi uplatnením širšieho schvaľovania platov.

„Nežiadali sme a nežiadame ani euro na viac, všetky potrebné prostriedky je možné ušetriť transparentnejším spôsobom riadenia nemocníc, podpísané memorandum je cesta k lepšiemu zdravotníctvu,“ píše LOZ v tlačovej správe. Pripomína, že požiadavka stransparentnenia riadenia nemocníc bola jednou z kľúčových požiadaviek LOZ pri podpise memoranda, ktoré upokojilo situáciu zo záveru minulého roka.