Lesy SR v tomto roku opäť znížia ťažbu

BRATISLAVA 4. januára (WEBNOVINY) – Lesy SR plánujú v tomto roku opäť znížiť ťažbu dreva, a to na približne 3,7 mil. metrov kubických.

Podľa hovorcu štátnych lesov Vlastimila Rezeka sa má znížiť aj pomer vyťaženého ihličnatého dreva voči listnatému zo 49 % v minulom roku na tohtoročných 40 %.

Zníženie ťažby, ako aj zmena štruktúry vyťaženého dreva bude mať pravdepodobne negatívny vpylv na tržby aj ziskovosť štátneho podniku. V roku 2011 ešte Lesy SR vyťažili 4,41 mil. metrov kubických dreva, minulý rok to bolo asi o 14 percent menej.

Spoločnosť Lesy SR, š.p. vznikla zápisom do Obchodného registra SR v októbri 1999. Predmetom činnosti podniku je správa lesného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného majetku, ako aj zakladanie, obnova, pestovanie, výchova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi, v záujme zachovania a zveľaďovania lesov. Zakladateľom štátneho podniku je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. K 1. januáru 2012 zamestnávala firma 3 364 ľudí.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...