Home

Nachádzate sa tu

Lívia Uzsáková

 

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd. Okrem spracovania účtovníctva a miezd sa zaoberá aj zakladaním živností a spoločností s ručením obmedzeným.

Zo zákona o cestovných náhradách vyplývajú zamestnávateľovi určité povinnosti pri vysielaní zamestnancov na pracovnú cestu.

Poistenie a dane

Bez pochyby najrozšírenejšou formou zákonného poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, uzatvorenie ktorého je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania motorového vozidla. Tak isto výkon niektorých činností, resp.