Lucia Nicholsonová chce bezplatné sterilizácie

27.8.2012

BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) – Osoby, ktoré majú minimálne štyri deti a osoby staršie ako 35 rokov s minimálne troma deťmi by sterilizáciu mohli podstúpiť bezplatne.

Plné uhrádzanie tohto výkonu z verejného zdravotného poistenia predpokladá návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorého navrhovateľkou je poslankyňa NR SR Lucia Nicholsonová (SaS).

Navrhovaná zmena v legislatíve sa opiera o skutočnosť, že cena jednej sterilizácie sa pohybuje od 300 do 500 eur a v súkromných zdravotníckych zariadeniach aj vyššie.

„Pre rodiča, ktorý sa stará o štyri deti, môže byť suma, ktorú by musela vynaložiť na sterilizáciu, príliš vysoká. Sotva dokáže plne pokryť náklady na základné potreby pre svoje deti a rodinu nie to ešte hľadať prostriedky na výkon, ktorý by ak by bol bezplatný, pravdepodobne podstúpila,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Antikoncepcia je drahá

Návrh pripúšťa aj možnosti antikoncepcie, tú však považuje za drahú, navyše so zdravotnými rizikami.

Podľa predloženého návrhu nebude mať bezplatná sterilizácia vplyv na pôrodnosť.

Argumentuje tým, že bude prístupná len pre osoby so štyrmi, resp. tromi deťmi, pričom priemerne dnes na jednu ženu na Slovensku pripadá 1,4 dieťaťa.

„Sterilizácia v prípadoch, keď má pár, prípadne aj jednotlivec vlastné deti, a už v budúcnosti neplánuje mať potomstvo, je jedným z najistejších spôsobov trvalej antikoncepcie. Samozrejme, najväčší vplyv na využívanie sterilizácie ako antikoncepčnej metódy má na jednej strane liberálna zákonná úprava, ktorú máme momentálne v aj Slovenskej republike, ale aj jej finančná dostupnosť,“ uvádza správa.

Okrem navrhovanej bezplatnej sterilizácie by zmena zákona mala priniesť aj možnosť pre osobu podstupujúcu zákrok, aby pri podpise informovaného súhlasu bol prítomný ďalší svedok, ktorého si sama vyberie. Tento krok má nielen zvýšiť právnu ochranu osoby, ale aj podporiť ju po psychickej stránke.

Bude potrebná žiadosť

Sterilizácia sa bude aj naďalej vykonávať na základe písomnej žiadosti s možnosťou odvolať súhlas v lehote minimálne 30 dní, a to od jeho podpisu až do zákroku.

Návrh zavádza aj novú možnosť pre osoby, ktoré patria k národnostným menšinám.

Informovaný súhlas by mal byť písaný v jazyku národnostnej menšiny, ku ktorej patria.

„Týmto opatrením by sa mala zjednodušiť práca zdravotníckych pracovníkov, ktorým vyplýva v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti povinnosť poskytnúť poučenie o informovanom súhlase zrozumiteľne, čo v prípade osôb národnostnej menšiny môže byť problematické, ak úplne nerozumejú informovanému súhlasu len v štátnom jazyku,“ konštatuje správa.

Navrhovateľka novely zákona odmieta, že by návrh zmierňoval podmienky na podstúpenie sterilizácie, ale práve naopak má zabezpečiť vyššiu právnu, odbornú i etickú ochranu osôb, ktoré sa rozhodnú zákrok podstúpiť.