Ľudia sporiaci na dôchodok nechcú riskovať, menia fondy

28.3.2012

BRATISLAVA 28. marca (WEBNOVINY) – Zo súčasných rastových a vyvážených dôchodkových fondov do konzervatívnych fondov ku koncu februára prestúpilo približne 46 tis. sporiteľov.

Informoval o tom v stredu minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Ide podľa neho asi o 3 % z celkového počtu osôb, ktoré si na penziu sporia v druhom pilieri.

Títo sporitelia žiadajú zmeniť dôchodkový fond vzhľadom na to, že od 1. apríla tohto roka zaniknú zákonné garancie zachovania objemu vložených prostriedkov pri sporení v rastových a vyvážených fondoch. Jediným garantovaným fondom tak zostane súčasný konzervatívny fond.

Po prestupe 46 tis. sporiteľov do konzervatívnych fondov si ku koncu februára v týchto fondoch na penziu sporilo 121,4 tis. osôb, čo je 8,4 % z celkového počtu účastníkov druhého piliera. Vo vyvážených fondoch ku koncu minulého mesiaca zostalo 383 tis. sporiteľov.

Tí mali na celkovom počte sporiteľov 26,4-percentný podiel. V rastových fondoch malo úspory na dôchodok uložených 947,8 tis. osôb. Ide o 65,2 % z celkového počtu sporiteľov v druhom pilieri. Penzijné spoločnosti pritom ku koncu februára tohto roka evidovali spolu vyše 1,45 mil. sporiteľov.

Ak bude chcieť sporiteľ v rastovom alebo vyváženom fonde zostať v garantovanej schéme, musí najneskôr do 1. apríla tohto roka prestúpiť do dlhopisového, súčasného konzervatívneho fondu. Vznikne nový, tzv. indexový fond.

Súčasne sa umožní rozloženie ich dôchodkových úspor do dvoch fondov za podmienky, že jeden z fondov bude garantovaný konzervatívny fond.

Mladí ľudia, ktorí sa stanú prvýkrát dôchodkovo poistenými osobami, a preto automaticky vstúpia do druhého piliera, budú mať od začiatku apríla tohto roka 180 dní na uzatvorenie zmluvy s jednou z dôchodkových správcovských spoločností.

Ide o ľudí, ktorí sa prvýkrát stanú zamestnancami, povinne dôchodkovo poistenými samostatne zárobkovo činnými osobami, dobrovoľne dôchodkovo poistenými osobami, alebo poistencami štátu počas rodičovskej dovolenky alebo poberania príspevku na opatrovanie.

Ak si dôchodkovú spoločnosť v tomto období nevyberú sami, správcu ich dôchodkových úspor im určí Sociálna poisťovňa. Mladý sporiteľ bude môcť z druhého piliera vystúpiť do dvoch rokov od vstupu do tohto systému.