Maďarsko chce meniť existujúce komerčné úverové zmluvy

BUDAPEŠŤ 17. júla (WEBNOVINY) – Maďarsko zvažuje úpravu zákonov tak, aby bolo možné zmeniť podmienky súkromných úverov v zahraničných menách a pomôcť tak zadlženým domácnostiam. V utorok o tom informoval maďarský vicepremiér Tibor Navracsics.

„Preverujeme možnosti v rámci ústavného rámca, aby sme zistili, či je možné upraviť podmienky úverov v cudzích menách so všeobecnou platnosťou, formou zákona alebo úpravy existujúcich zákonov počas jesenného zasadnutia parlamentu,“ povedal Navracsics v televíznom rozhovore.

„Mohlo by to byť možné, ak sa niektorá z okolností od času uzavretia zmluvy zásadným spôsobom zmenila tak, že ju nebolo možné predvídať, a dlžník preto nemôže niesť vinu za svoju neschopnosť sa s ňou vysporiadať,“ dodal vicepremiér s tým, že akýkoľvek zákon, o ktorom by najprv rokovala vláda, musel byť aplikovateľný na existujúce aj budúce úvery. Viac informácií neposkytol.

Mnoho Maďarov si pred globálnou krízou v roku 2008 vzalo úvery denominované vo švajčiarskych frankoch, teraz ich však nie sú schopní splácať, keďže hodnota maďarského forintu klesla, švajčiarsky frank však stúpol. Maďarská vláda už na pomoc súkromným dlžníkom s ich úvermi v cudzích menách zaviedla viacero opatrení.

Jedným z nich bol program, ktorý umožňoval dlžníkom jednorazovo splatiť úvery hlboko pod úrovňou trhového výmenného kurzu, čo bankám spôsobilo veľké straty. V súdnom spore jedného z dlžníkov s bankou OTP však maďarský najvyšší súd tento mesiac podporil finančný dom a rozhodol, že úverová zmluva je platná, hoci banku donútil vrátiť žalobcovi časť kurzových poplatkov. Mnohí sklamaní zadlžení Maďari protestovali pred budovou najvyššieho súdu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...