Martin Krekáč: Moju misiu v PAS považujem za splnenú

30.10.2013

BRATISLAVA 30. októbra (WBN/PR) – Od roku 2005, keď si členovia Programovej rady Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) zvolili nového prezidenta, stál Martin Krekáč, Chairman & Senior Partner Jenewein Group, nepretržite na čele profesijnej asociácie združujúcej podnikateľov a zamestnávateľov pôsobiacich na Slovensku. Po ôsmich úspešných volebných obdobiach sa Martin Krekáč rozhodol v tohoročných jesenných voľbách na funkciu najvyššieho predstaviteľa PAS nekandidovať.

„Počas uplynulých rokov sa PAS podarilo pokročiť v skvalitňovaní formálnych i neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia na Slovensku, čo bolo a dodnes je jej hlavným cieľom. Verím, že počas pôsobenia vo funkcii prezidenta PAS som aj ja prispel k tomu, že aliancia vďaka ojedinelému prepojeniu ziskového a neziskového sektora dokázala na dosahovanie stanovených cieľov využiť vedomostné kapacity tretieho sektora a praktické skúsenosti podnikateľskej obce,“ povedal Martin Krekáč.

Ako dodal ďalej, spoločnosť Jenewein Group bude naďalej participovať na jednotlivých projektoch PAS. „Viac času ako doteraz však chcem okrem vlastného podnikania venovať predovšetkým rozvoju nezávislého analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie, ktorého zámerom je skĺbiť strategické a manažérske prístupy typické pre súkromný sektor so starostlivosťou o verejné statky. Mojou prioritou je súkromno-verejné partnerstvo v kontexte celoživotného vzdelávania a poradenstva, hlbší prienik do oblasti výskumu a vývoja, transfer odborných skúseností v projektovom manažmente a podpora malého a stredného podnikania a podnikateľského zmýšľania,“ povedal Martin Krekáč.

Profil Martina Krekáča
V roku 1990 sa Martinovi Krekáčovi podarilo na slovenskom trhu vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Executive Search a Leadership Consulting. Už v tom čase položil základy poradenskej spoločnosti Amrop, ktorá sa aj vďaka jeho osobnému nasadeniu v roku 1999 stala plnohodnotnou súčasťou globálnej organizácie Amrop – Leaders For What’s Next. Od roku 2004 je jej senior partnerom.

Je chairmanom a majiteľom Jenewein Group, strategickej poradenskej spoločnosti so zameraním na Strategic Management Consulting, ktorá je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop a od roku 2007 aj špecializovanej spoločnosti Fipra pre oblasť Public Affairs a Government Relations, kde je tiež senior partnerom.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným osobným poradcom v strategických otázkach.

Je zakladateľom a prezidentom analytického inštitútu EPPP – European Public Policy Partnership pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.