Medzinárodná konferencia PEVŠ prioritne o kríze

26.9.2012

BRATISLAVA 26. septembra (WBN/PR) – Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy organizuje vo štvrtok 27. septembra medzinárodnú vedeckú konferenciu za účasti odborníkov z domácich a zahraničných vysokých škôl a ďalších vedecko-výskumných inštitúcií.

Na konferencii odznejú príspevky od 23 spíkrov. V medzinárodnom výbore podujatia nechýbajú ani také osobnosti ako profesori Grinberg a Rubinštejn z Ruskej akadémie vied, prof. Ochrana z pražskej Karlovej Univerzity, či prof. Bojnec z Koperskej univerzity. Predsedom organizačného výboru je doc. J. Sipko z FEP PEVŠ.
Medzi aktívnymi účastníkmi nechýbajú ani bývalý guvernér NBS I. Šramko, či bývalý minister financií F. Hajnovič (v súčasnosti pôsobiaci v NBS).

„Konferencia sa venuje ako aktuálnym problémom svetovej ekonomiky, tak aj odborným témam ekonomickej metodiky. Tematický záber je veľmi široký, veríme, že toto podujatie prinesie veľa nových poznatkov a kvalitných kontaktov pre všetkých jej účastníkov,“ vyjadril sa predseda organizačného výboru doc. J. Sipko.

„Konferencia je pre mňa príťažlivá svojim tematickým zameraním a bohatou medzinárodnou účasťou, najmä kontexte dopadov krízy na medzinárodné podnikanie. V toku času jednotlivých konferencií tak môžeme sledovať vývojovú logiku krízy a porovnávať, nakoľko sa naše prognózy z predchádzajúceho ročníka konferencie zhodujú s už existujúcou, či rodiacou sa realitou. Takáto reflexia potom vyžaduje urobiť zmeny v paradigme ekonomickej vedy v kontexte globalizácie,“ vyjadril sa prof. Ochrana z Karlovej univerzity v Prahe.

Ústrednými témami konferencie (a zároveň tematické bloky) sú:
– podnikanie v priestore EÚ – možnosti a úskalia
– meranie výsledkov ekonomického rastu a sociálneho rozvoja
– ekonomická kríza a jej reflexie v ekonomickom vzdelaní a výskume
– doktorandská sekcia

Atraktívnymi témami sú napríklad príspevok J. Pavla z ČR „Ako ovplyvňuje účasť zahraničných firiem výsledky verejných zákaziek na Slovensku?“, či M. Sobekovej Majkovej „Analýza prístupu malých a stredných podnikov EU k finančným zdrojom“, ale aj mnohé iné.

Konferencia sa uskutoční priestoroch Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej ulici v Bratislave a prebehne v anglickom, slovenskom a českom jazyku.