Mesto nepodržalo Seničanov, dalo zelenú bioplynovej stanici

SENICA 16. júla (WEBNOVINY) – Napriek protestom časti verejnosti vydalo mesto Senica územné rozhodnutie na umiestnenie stavby bioplynovej stanice miestnej spoločnosti Euroagro.

Proti zariadeniu na spracovanie kukuričnej siláže a hnojovice protestovali obyvatelia mesta petíciou, nesúhlas vyjadrili aj ochranárske spolky či Strana zelených Slovenska. Proti rozhodnutiu je možné podať do 15 dní odvolanie.

Bioplynová stanica spoločnosti Euroagro má stáť asi 200 metrov od najbližších domov v areáli bývalého Slovenského hodvábu. Ročne spracuje 17 tisíc ton kukuričnej siláže a 3 000 ton hnojovice, jej výsledným produktom bude elektrická energia, teplo a organické hnojivo.

Proti umiestneniu bioplynovej stanice v meste namietal Klub ochrancov zelene Kozel, Strana zelených Slovenska, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, obyvatelia najbližšieho bytového domu, ale pod petíciu proti tejto investícii sa podpísalo aj takmer 1300 ďalších Seničanov.

Obávali sa hluku, zápachu a tým celkového zhoršenia kvality života. Mesto Senica z pozície stavebného úradu námietky zamietlo s tým, že umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom, neopodstatnené sú podľa stavebného úradu aj obavy zo zápachu, hluku či znečisťovania ovzdušia. ,,Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje a ani životné prostredie neohrozuje,“ píše sa v rozhodnutí o umiestnení stavby.

Bioplynová stanica má stáť 3,4 milióna eur, z toho 1,5 milióna eur môže Euroagro Senica získať ako nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Pre farmárov má znamenať stabilný príjem financií počas celého roka.

Na Slovensku je v prevádzke alebo rozostavaných približne 50 bioplynových staníc.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...