Miera nezamestnanosti Slovákov klesla tesne pod 14 percent

Odporúčame aj:

Úrady práce manipulujú nezamestnanosť, tvrdí BeblavýBRATISLAVA 20. augusta (WEBNOVINY) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli oproti júnu klesla o 0,26 percentuálneho bodu na 13,99 %.

Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ku koncu minulého mesiaca evidovali úrady práce 377,4 tisíc nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.

V porovnaní s koncom júna ide o pokles takmer o 7,3 tisíc osôb. Oproti júlu minulého roka však miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac vzrástla o 0,72 percentuálneho bodu a počet evidovaných nezamestnaných sa zvýšil takmer o 18,8 tisíc.

Celkový počet nezamestnaných, vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, bol ku koncu júla na úrovni 410,9 tisíc. Medzimesačne ide o pokles o 7,3 tisíc osôb.

Miera nezamestnanosti, ktorá je vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných, v júli medzimesačne klesla o 0,27 percentuálneho bodu na 15,22 %. V porovnaní s júlom 2012 sa zvýšila o 0,45 percentuálneho bodu.

Najviac nezamestnaných v okrese Rimavská Sobota

Miera nezamestnanosti klesla minulý mesiac vo všetkých krajoch na Slovensku. Najvýraznejší pokles zaznamenal Košický kraj, kde sa miera nezamestnanosti znížila o 0,58 percentuálneho bodu na 18,06 %.

„Na okresnej úrovni dosiahlo pokles miery evidovanej nezamestnanosti 58 okresov, 20 okresov zaznamenalo nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese zostala miera na úrovni predchádzajúceho mesiaca,“ informovalo ústredie práce.

Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal okres Rimavská Sobota, a to 32,60 %. Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I, kde nezamestnanosť v júli dosiahla 5,6 %.

Očakáva sa mierny pokles nezamestnanosti

Ako ďalej informovalo ústredie práce, ku koncu minulého mesiaca bolo na úradoch práce evidovaných 6 697 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 516 voľných pracovných miest.

„Na základe očakávaného pôsobenia rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na jednotlivých regionálnych trhoch práce možno očakávať v ďalšom období stabilizovaný vývoj, prípadne mierny pokles miery evidovanej nezamestnanosti, najmä vďaka cieľovo orientovanému uplatňovaniu prijatých aktívnych opatrení na trhu práce,“ uvádza ústredie práce a sociálnych vecí.

Očakáva pozvoľný postupný nárast počtu voľných pracovných miest aktívne vyhľadaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ich reálne obsadzovanie uchádzačmi o zamestnanie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...