Miera nezamestnanosti v SR vlani stúpla

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 14 %.

Oproti roku 2011 išlo o nárast počtu nezamestnaných o 9,6 tisíca na 377,5 tisíc osôb. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ).

V samotnom štvrtom kvartáli vlaňajška priemerný počet nezamestnaných osôb medziročne vzrástol o 11,9 tisíca na 390,4 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa tak v štvrtom štvrťroku 2012 medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 14,4 %.

U žien nezamestnanosť v októbri až decembri minulého roka vzrástla o 0,6 bodu na 15 % a u mužov sa zvýšila o 0,2 bodu na 14 %. „V štvrtom štvrťroku 2012 oproti tretiemu štvrťroku 2012 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť o 8,8 tisíca na 387,2 tisíc osôb,“ uvádza ŠÚ SR.

Mimoriadne vysoký podiel na trhu práce pretrvával v skupine dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú bez práce dlhšie ako jeden rok. Z celkového počtu nezamestnaných dlhodobo nezamestnaní tvorili 64,9 %. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2011 sa ich počet zvýšil o 3,1 % na 253,4 tis. osôb.

Najpočetnejšou vekovou skupinou nezamestnaných s počtom 117,9 tisíc a podielom 30,2 % bola skupina osôb vo veku 35 až 49 rokov. Podľa veku najväčší úbytok nezamestnaných bol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov, o 10,7 %. Z hľadiska veku a pohlavia sa najviac, o 11,1 % zvýšil počet nezamestnaných žien vo veku 35 až 49 rokov.

Najviac nezamestnaných osôb pôvodne pracovalo v priemysle (22,2 %). Najvyšší relatívny prírastok počtu nezamestnaných bol zo zdravotníctva a sociálnej pomoci, o 79,2 % a informačných a komunikačných činností o 61,5 %. Relatívne najviac klesol počet nezamestnaných pôvodne pracujúcich v činnostiach v oblasti nehnuteľností.

Počet nezamestnaných osôb medziročne vzrástol vo väčšine krajov v rozsahu od 3,7 % (Trnavský kraj) do 9,3 % (Žilinský kraj). Nezamestnanosť klesla len v Trenčianskom (o 12,5 %) a Košickom kraji (o 2,2 %). Na celkovom počte nezamestnaných v SR sa v najväčšej miere podieľali kraje východného Slovenska (Košický 19 % a Prešovský 18,6 %).

Zároveň tieto dva kraje vykázali aj najvyššiu úroveň miery nezamestnanosti (Košický 19,7 % a Prešovský 18,9 %). Miera nezamestnanosti sa medziročne zvýšila vo väčšine krajov, najviac v Žilinskom kraji, o 1,1 percentuálneho bodu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...