Mihál chce dať vianočné dôchodky len do sociálnych zariadení

15.10.2013

BRATISLAVA 15. októbra (WEBNOVINY) – Poslanec Jozef Mihál (SaS) navrhuje prestať vyplácať vianočné príspevky penzistom s nízkym dôchodkom a tieto prostriedky radšej presmerovať do zariadení sociálnych služieb.

Ako ďalej uviedol v rozprave k návrhu novely zákona o sociálnych službách, tieto finančné zdroje by tak išli tým dôchodcom, ktorí ich skutočne potrebujú. Poukázal pritom na to, že vianočný príspevok dostáva napríklad aj 62-ročný poberateľ dôchodku, ktorý pracuje.

„Oveľa užitočnejšie bude, keď tieto peniaze dostanú dôchodcovia, ktorí sú odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb,“ zdôraznil exminister práce a sociálnych vecí.

Menia sa úlohy štátu a samosprávy

Rezort práce z navrhovanej novely zákona o sociálnych službách vypustil zavedenie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu aj pre neverejných poskytovateľov vybraných sociálnych služieb na úrovni vyšších územných celkov. Nezmení sa ani spôsob výpočtu finančného príspevku tak, aby tento príspevok zohľadňoval stupeň odkázanosti prijímateľov sociálnej služby.

Podľa rezortu práce a sociálnych vecí to vyplynulo z medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom pripomienkujúce subjekty žiadali nové financovanie až po ukončení auditu verejnej správy a prehodnotení fiškálnych pravidiel. Rezort pritom predpokladá, že pôvodné návrhy týkajúce sa nového spôsobu financovania podľa stupňa odkázanosti sa zrealizujú od 1. januára 2015 v súlade s auditom verejnej správy a novými finančnými pravidlami pre samosprávu.

Návrh zvýšenia poplatkov v zariadeniach

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje zvýšiť sumu, ktorá musí od začiatku budúceho roka zostať klientom zariadení sociálnych služieb po uhradení poplatku za sociálnu službu. Pri celoročnom pobyte v zariadení sociálnych služieb má ísť o nárast z 20 % na 25 % zo sumy životného minima. Klientovi zariadenia tak bude musieť zostať 49,52 eura namiesto súčasných 39,62 eura. Pri týždennom pobyte bude musieť klientovi zostať 60 % sumy životného minima (118,85 eura), kým v súčasnosti je to 50 % životného minima (99,04 eura).

Pri dennom pobyte so stravou sa má ochranná hranica príjmu klientov zvýšiť z 0,7-násobku životného minima na životné minimum, čo je nárast zo 138,66 eura na 198,09 eura. Ak je klient v zariadení na dennom pobyte bez stravy alebo využíva opatrovateľskú službu, hranica príjmu, ktorá mu má zostať po uhradení poplatku, sa má zvýšiť z 1,3-násobku na 1,4-násobok životného minima. Má ísť o nárast z 257,52 eura na 277,33 eura. Navrhované zmeny sa majú týkať najmä tých klientov sociálnych služieb, ktorých starobný alebo invalidný dôchodok je vo výške 255 až 350 eur. „Celkový počet takýchto klientov je asi 16 674 osôb,“ konštatuje ministerstvo práce.