Minister Malatinský obdivuje čínsku ekonomiku

BRATISLAVA 24. júla (WEBNOVINY) – Minister hospodárstva Tomáš Malatinský obdivuje dosiahnuté hospodárske výsledky Čínskej ľudovej republiky.

Minister chce preto aj s touto ázijskou krajinou rozvíjať vzájomnú hospodársku spoluprácu.

“Hospodárska politika slovenskej vlády počíta s rozvojom spolupráce so všetkými krajinami, pričom na spoluprácu s vybranými krajinami Ázie, vrátane Číny, bude položený osobitný akcent. Slovensko ako otvorená ekonomika má záujem o priame zahraničné investície, ktorých vstup do slovenskej ekonomiky podporuje,“ uviedol Malatinský po tom, ako prijal veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Gu Zipinga.

Podľa veľvyslanca Zipinga, čínska vláda kladie veľký dôraz na rozvoj hospodárskej spolupráce so Slovenskom. Veľvyslanec slovenského ministra informoval o vytvorení vládneho fondu vo výške 10 mld. USD, ktorý je určený na projekty v krajinách strednej a východnej Európy.

“Finančné prostriedky z tohto fondu budú prednostne použité na financovanie dopravných projektov a projektov infraštruktúry, ako aj energetických projektov,“ dodal Ziping.

Obchodná výmena medzi krajinami podľa čínskej štatistiky v minulom roku prekročila 6 mld. USD. Slovensko sa tak čo do výšky obchodného obratu zaradilo na štvrté miesto spomedzi krajín strednej a východnej Európy.

“Vzhľadom na neustále rastúci význam Číny v celosvetovom meradle, ako aj neustály rast vzájomnej hospodárskej spolupráce medzi našimi krajinami, minister požiadal čínskeho veľvyslanca o prípravu desiateho zasadnutia medzivládnej komisie,“ konštatovalo slovenské ministerstvo hospodárstva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...