Minister zdravotníctva vyzýva odborárov na plnenie memoranda

BRATISLAVA 16. februára (WEBNOVINY) – Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vyzýva Lekárske odborové združenie, aby plnilo memorandum a do konca februára predložilo etický kódex vzťahu lekára a pacienta, ako aj súbor protikorupčných opatrení.

„Vyzývam pán Mariana Kollára (šéf združenia – pozn. redakcie) a Lekárske odborové združenie, aby v krátkom čase tieto dva dokumenty predložili na odbornú diskusiu,“ uviedol minister na štvrtkovej tlačovej besede. Podľa neho je to nevyhnutné, aby sa znovuobnovila dôvera medzi lekármi a pacientmi.

Kollár pre agentúru SITA potvrdil, že práce na oboch dokumentov sú prakticky v záverečnej fáze a ich konečná verzia by mohla byť hotová do konca tohto týždňa. Podľa neho určite stihnú termín stanovený v memorande na koniec februára. „Veď sme sa k tomu zaviazali,“ vyhlásil šéf odborárov. Ako podotkol, oni nie sú ako Ministerstvo zdravotníctva SR a vláda. „My memorandum plníme, len keby bola taká dôsledná aj druhá strana,“ skonštatoval Kollár.

V poslednom období sa pritom objavili informácie o tom, že v niektorých nemocniciach si lekári napriek vybojovaniu vyšších platov nepolepšia. Dôvodom je fakt, že im vedenie zdravotníckych zariadení pre nedostatok zdrojov presúva osobné príplatky do základnej mzdy. Minister reagoval, že prijaté zákony platia pre všetkých a že ak v niektorých nemocniciam nastane takáto situácia, môžu sa jej zamestnanci obrátiť priamo na rezort zdravotníctva, ktorý nariadi kontrolu.

Memorandum
Vláda a Lekárske odborové združenie podpísali spoločné memorandum začiatkom decembra minulého roka. Skončila sa tak kríza v slovenskom zdravotníctve, ktorá trvala od konca septembra, kedy viac ako 2 400 lekárov podalo výpovede. Neskôr polovica z nich výpovede stiahla. Keďže odborári nepristúpili na riešenie ich požiadaviek navrhované vládou, tá sa na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti rozhodla vyhlásiť núdzový stav.

Napokon sa lekári a vláda dohodli, ani podpísanie memoranda však situáciu úplne neupokojilo. Problémy boli totiž pri jeho prenesení do legislatívy. Odborári neboli spokojní, preto vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Tá sa skončila až podpísaním zákona, ktorý garantuje lekárom rast platov, prezidentom. V memorande sa odborári okrem iného zaväzujú, že do konca februára 2012 vypracujú Kódex vzťahu lekára k pacientovi, ktorý bude obsahovať sankcie voči členom združenia za porušenie ustanovení a povinností lekárov, ktoré im z kódexu vyplývajú.

Do tohto istého dátumu by mali, za aktívnej spolupráce s riaditeľmi nemocníc, predložiť na verejnú diskusiu aj návrh protikorupčných opatrení. Lekárske odborové združenie sa v memorande taktiež zaväzuje aktívne spolupracovať pri uplatňovaní protikorupčných opatrení. V prípade preukázaného porušenia zákona členom združenia, má začať disciplinárne konanie proti jeho členovi.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...