Ministerstvo chce nové pravidlá pre označovanie liehu

6.4.2012

BRATISLAVA 6. apríla (WEBNOVINY) – Kontrolné známky na označovanie spotrebiteľských balení liehu by sa mali vyhotovovať podľa nových pravidiel.

Ministerstvo financií SR totiž pripravilo novú vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok, rozmeroch, grafických prvkoch a náležitostiach či údajoch na kontrolnej známke.

Vyhláška, ktorú rezort predložil do pripomienkového konania, by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2013.

Prostredníctvom vyhlášky chce rezort financií zvýšiť technickú úroveň ochrany kontrolných známok, a to využitím špeciálneho ceninového papiera a aplikáciou špeciálnych ceninových farieb.

Rovnako by sa mal používať hologram vyššej technickej úrovne, ktorý zamedzuje možnému vyhotovovaniu falzifikátov kontrolnej známky.

„Nový systém je založený najmä na vyhotovovaní kontrolných známok jednou tlačiarňou, za prítomnosti zamestnanca Finančného riaditeľstva SR vykonávajúceho daňový dozor nad tlačou kontrolných známok a nakladaním s nimi v tlačiarni a zavedení jedinečného identifikačného čísla kontrolnej známky, ako aj na zavedení nových ochranných prvkov na kontrolnej známke,“ uvádza ministerstvo financií.

Nový systém vyhotovovania kontrolných známok zavádza rezort financií aj vzhľadom na to, že sa na trhu vyskytuje veľká rozmanitosť kontrolných známok, čo „neúnosne sťažuje možnosť kontroly náležitostí kontrolnej známky správcami dane“.

Rovnako sa podľa ministerstva vytvára priestor pre používanie falzifikátov kontrolnej známky a pre nelegálny predaj spotrebiteľských balení liehu.

„Doterajšie zmeny ochranných prvkov nepriniesli pozitívne efekty v zlepšení podmienok kontroly, ani v zamedzení daňových únikov a obmedzení falšovania kontrolných známok,“ odôvodňuje prípravu vyhlášky rezort financií.