Ministerstvo chystá novinky v prerozdeľovaní poistného

28.8.2012

BRATISLAVA 28. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo zdravotníctva navrhlo podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré v sebe zahŕňajú už nový parameter, prediktor chorobnosti.

Vyplýva to z vyhlášky rezortu zdravotníctva, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Okrem veku, pohlavia a ekonomickej aktivity poistenca sa bude vybrané poistné medzi zdravotnými poisťovňami prerozdeľovať aj na základe prediktoru chorobnosti, ktorý zavádza farmaceuticko-nákladové skupiny.

Poisťovne dostanú rovnakú platbu

Nový parameter prerozdeľovacieho mechanizmu má zabezpečiť, že po prerozdelení dostane každá zo zdravotných poisťovní rovnakú platbu na poistenca v rovnakej rizikovej skupine. Zdroje tak majú smerovať za chorými, a teda nákladnejšími pacientmi.

Nový prediktor chorobnosti zaviedla novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. júla tohto roka. „Prerozdeľovanie poistného za mesiac júl 2012 vykoná v mesiaci september 2012 s použitím indexu rizika nákladov a farmaceuticko-nákladových skupín,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

Ďalšie novinky vo vyhláškach

Dôvodom na zavedenie nového parametra bola podľa prekladateľa novely zákona o zdravotnom poistení Richarda Rašiho (Smer- SD) skutočnosť, že vek, pohlavie či ekonomická aktivita dokázali vysvetliť len malú časť variability nákladov.

Ministerstvo zároveň ďalšími vyhláškami, ktoré sú v súčasnosti tiež v medzirezortnom pripomienkovom konaní, stanovilo aj zoznam 24 farmaceuticko nákladových skupín, výpočet indexu rizika nákladov a podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín.

Posledná menovaná vyhláška stanovuje, že poistenci sa do farmaceuticko-nákladových skupín klasifikujú na základe spotreby liekov za predchádzajúcich 12 mesiacov. Poistenec sa do skupiny zaradí, ak mal za sledovaných 12 mesiacov poskytnutých aspoň 181 štandardných dávok liečiva všetkých liekov v ATC skupinách, ktoré definujú príslušnú skupinu. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá účinnosť vyhlášok už 10. septembra.