Ministerstvo dopravy bude mať medziročne nižší rozpočet

10.10.2013

Viac o rozpočte 2014:

Ficova vláda schválila rozpočet na rok 2014

Envirorezort bude mať o tretinu nižší rozpočet

Rezort spravodlivosti si prilepší, viac pôjde na väzenstvo

Vláda ukrojila aj z budúcoročného rozpočtu pre školstvo

Rozpočet ministerstva vnútra sa zvýši o 124 percent

Na obranu pôjde jedno percento hrubého domáceho produktu

Na slovenskú kultúru pôjde z rozpočtu menej peňazí

Úrad vlády dostane budúci rok o 15 percent menej

Rozpočet parlamentu sa zvýši, nakúpia aj počítače

Rezort diplomacie bude mať budúci rok menej peňazí BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja by malo v budúcom roku hospodáriť s výdavkami 2,165 mld. eur.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok je to o 111 mil. eur, resp. o 4,9 % menej. Vyplýva to z nového znenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Oproti prvému návrhu rozpočtu sú výdavky rezortu dopravy na čele s Jánom Počiatkom o 16 mil. eur vyššie.

„Zníženie výdavkov kapitoly súvisí najmä so znížením prostriedkov Európskej únie (EÚ), spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu nevyhnutných na zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov EÚ,“ uvádza sa v materiáli. Pokles výdavkov rezortu je zároveň spôsobený úspornými opatreniami v nadväznosti na vládou prijatý Program ESO a prechodom ôsmich krajských stavebných úradov a ôsmich obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie do pôsobnosti ministerstva vnútra.

Ďalšími dôvodmi zníženia výdavkov sú presun koordinácie fondov EÚ na Úrad vlády SR, zlučovanie regulačných úradov v rámci rezortu dopravy a zrušenie príspevkovej organizácie Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION.

Rozpočtové zdroje rezortu dopravy v roku 2014 majú dosiahnuť 1,190 mld. eur, čo je medziročne o 36 mil. eur, teda o 2,9 % menej. Bežné výdavky vo výške 860,226 mil. eur sú vyššie o 1,84 mil. eur, resp. o 0,2 %. Z toho osobné výdavky v objeme 21,23 mil. eur sa majú znížiť o 8,06 mil. eur, teda o 27,5 %.

Výdavky na tovary a služby majú predstavovať 181,76 mil. eur, čo je o 2,9 mil. eur, čiže o 1,6 % menej. Bežné transfery vo výške 657,232 mil. eur sú vyššie o 12,8 mil. eur, alebo o 2 % z dôvodu kompenzácie finančných dopadov vyplývajúcich zo zníženia poplatku za prístup k železničnej infraštruktúre. Kapitálové výdavky v objeme 329,869 mil. eur sú nižšie o 38 mil. eur, resp. o 10,3 % najmä pre zníženie výdavkov na cestnú a železničnú infraštruktúru.

Menej prostriedkov z EÚ

Prostriedky Európskej únie (EÚ) vo výdavkoch ministerstva dopravy v nasledujúcom roku majú tvoriť 833,151 mil. eur, čo je z celkového objemu 38,5 %.

V porovnaní s terajším rokom je to o 50,76 mil. eur, alebo o 5,7 % menej. Spolufinancovanie zdrojov EÚ zo štátneho rozpočtu má o rok dosiahnuť 141,938 mil. eur, medziročne je to o 24,07 mil. eur, čiže o 14,5 % menej. Očakáva sa však, že čerpanie zdrojov EÚ v tomto roku v rezorte dopravy dosiahne 387,223 mil. eur namiesto plánovaných 883,907 mil. eur, čo je 43,8 %.

Na rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry spolu s vlastnými zdrojmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) bude o rok k dispozícii 2,057 mld. eur, čo je o 20,2 mil. eur, alebo o 1 % menej. Z toho zdroje EÚ by mali tvoriť 814,166 mil. eur, čo je o 55,9 mil. eur, resp. o 6,4 % menej. Vlastné zdroje NDS na cestnú infraštruktúru majú dosiahnuť 141,017 mil. eur, čiže o 90,056 mil. eur, teda 2,8-násobne viac.

Vyššie náklady na údržbu

Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v budúcom roku je v rámci Operačného programu Doprava (OPD) určených 525,983 mil. eur.

Oproti tomuto roku je to o 90,369 mil. eur, resp. o 14,7 % menej. Na výstavbu ciest I. triedy je určených 139,942 mil. eur, čo je o 60,242 mil. eur, alebo o 30,1 % menej. Na výstavbu železničnej infraštruktúry má ísť 511,6 mil. eur, teda o 63,984 mil. eur, čiže o 14,3 % viac. Zdroje technickej pomoci majú dosiahnuť 14,706 mil. eur, čo je o 4,66 mil. eur, resp. o 46,3 % viac.

Na údržbu a opravy ciest a diaľnic vrátane vlastných zdrojov NDS je k dispozícii 109,464 mil. eur, čo znamená zvýšenie o 7,67 mil. eur, resp. o 7,5 %. Z toho na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest má ísť zo štátneho rozpočtu 29 mil. eur a z vlastných zdrojov NDS vyše 40 mil. eur, na údržbu a opravy ciest I. triedy v pôsobnosti Slovenskej správy ciest je určených 40,457 mil. eur. Na prevádzku železničnej infraštruktúry má ísť z rozpočtu o rok 272,5 mil. eur, teda o 12,5 mil. eur, resp. o 4,8 % viac. Na prevádzku osobnej vlakovej dopravy vo verejnom záujme je určených tak ako tento rok 205 mil. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.