Ministerstvo dopravy bude mať medziročne nižší rozpočet

10.10.2013

Viac o rozpočte 2014:

Ficova vláda schválila rozpočet na rok 2014

Envirorezort bude mať o tretinu nižší rozpočet

Rezort spravodlivosti si prilepší, viac pôjde na väzenstvo

Vláda ukrojila aj z budúcoročného rozpočtu pre školstvo

Rozpočet ministerstva vnútra sa zvýši o 124 percent

Na obranu pôjde jedno percento hrubého domáceho produktu

Na slovenskú kultúru pôjde z rozpočtu menej peňazí

Úrad vlády dostane budúci rok o 15 percent menej

Rozpočet parlamentu sa zvýši, nakúpia aj počítače

Rezort diplomacie bude mať budúci rok menej peňazí BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja by malo v budúcom roku hospodáriť s výdavkami 2,165 mld. eur.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok je to o 111 mil. eur, resp. o 4,9 % menej. Vyplýva to z nového znenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Oproti prvému návrhu rozpočtu sú výdavky rezortu dopravy na čele s Jánom Počiatkom o 16 mil. eur vyššie.

„Zníženie výdavkov kapitoly súvisí najmä so znížením prostriedkov Európskej únie (EÚ), spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu nevyhnutných na zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov EÚ,“ uvádza sa v materiáli. Pokles výdavkov rezortu je zároveň spôsobený úspornými opatreniami v nadväznosti na vládou prijatý Program ESO a prechodom ôsmich krajských stavebných úradov a ôsmich obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie do pôsobnosti ministerstva vnútra.

Ďalšími dôvodmi zníženia výdavkov sú presun koordinácie fondov EÚ na Úrad vlády SR, zlučovanie regulačných úradov v rámci rezortu dopravy a zrušenie príspevkovej organizácie Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION.

Rozpočtové zdroje rezortu dopravy v roku 2014 majú dosiahnuť 1,190 mld. eur, čo je medziročne o 36 mil. eur, teda o 2,9 % menej. Bežné výdavky vo výške 860,226 mil. eur sú vyššie o 1,84 mil. eur, resp. o 0,2 %. Z toho osobné výdavky v objeme 21,23 mil. eur sa majú znížiť o 8,06 mil. eur, teda o 27,5 %.

Výdavky na tovary a služby majú predstavovať 181,76 mil. eur, čo je o 2,9 mil. eur, čiže o 1,6 % menej. Bežné transfery vo výške 657,232 mil. eur sú vyššie o 12,8 mil. eur, alebo o 2 % z dôvodu kompenzácie finančných dopadov vyplývajúcich zo zníženia poplatku za prístup k železničnej infraštruktúre. Kapitálové výdavky v objeme 329,869 mil. eur sú nižšie o 38 mil. eur, resp. o 10,3 % najmä pre zníženie výdavkov na cestnú a železničnú infraštruktúru.

Menej prostriedkov z EÚ

Prostriedky Európskej únie (EÚ) vo výdavkoch ministerstva dopravy v nasledujúcom roku majú tvoriť 833,151 mil. eur, čo je z celkového objemu 38,5 %.

V porovnaní s terajším rokom je to o 50,76 mil. eur, alebo o 5,7 % menej. Spolufinancovanie zdrojov EÚ zo štátneho rozpočtu má o rok dosiahnuť 141,938 mil. eur, medziročne je to o 24,07 mil. eur, čiže o 14,5 % menej. Očakáva sa však, že čerpanie zdrojov EÚ v tomto roku v rezorte dopravy dosiahne 387,223 mil. eur namiesto plánovaných 883,907 mil. eur, čo je 43,8 %.

Na rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry spolu s vlastnými zdrojmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) bude o rok k dispozícii 2,057 mld. eur, čo je o 20,2 mil. eur, alebo o 1 % menej. Z toho zdroje EÚ by mali tvoriť 814,166 mil. eur, čo je o 55,9 mil. eur, resp. o 6,4 % menej. Vlastné zdroje NDS na cestnú infraštruktúru majú dosiahnuť 141,017 mil. eur, čiže o 90,056 mil. eur, teda 2,8-násobne viac.

Vyššie náklady na údržbu

Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v budúcom roku je v rámci Operačného programu Doprava (OPD) určených 525,983 mil. eur.

Oproti tomuto roku je to o 90,369 mil. eur, resp. o 14,7 % menej. Na výstavbu ciest I. triedy je určených 139,942 mil. eur, čo je o 60,242 mil. eur, alebo o 30,1 % menej. Na výstavbu železničnej infraštruktúry má ísť 511,6 mil. eur, teda o 63,984 mil. eur, čiže o 14,3 % viac. Zdroje technickej pomoci majú dosiahnuť 14,706 mil. eur, čo je o 4,66 mil. eur, resp. o 46,3 % viac.

Na údržbu a opravy ciest a diaľnic vrátane vlastných zdrojov NDS je k dispozícii 109,464 mil. eur, čo znamená zvýšenie o 7,67 mil. eur, resp. o 7,5 %. Z toho na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest má ísť zo štátneho rozpočtu 29 mil. eur a z vlastných zdrojov NDS vyše 40 mil. eur, na údržbu a opravy ciest I. triedy v pôsobnosti Slovenskej správy ciest je určených 40,457 mil. eur. Na prevádzku železničnej infraštruktúry má ísť z rozpočtu o rok 272,5 mil. eur, teda o 12,5 mil. eur, resp. o 4,8 % viac. Na prevádzku osobnej vlakovej dopravy vo verejnom záujme je určených tak ako tento rok 205 mil. eur.