Ministerstvo dopravy chce obnoviť prerušené platby z EÚ

BRATISLAVA 10. mája (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy tvrdí, že intenzívne pracuje na odstránení problému v súvislosti s trvajúcim prerušením platieb Európskej únie na projekty v Operačnom programe Doprava (OPD).

Súčasťou toho je podľa rezortu intenzívna korešpondencia i pravidelné osobné rokovania s orgánmi Európskej únie.

„Okrem toho ministerstvo pripravilo katalóg rizík a systém preventívnych opatrení tak, aby sa školácka chyba, ktorá vznikla počas ministrovania Jána Figeľa, už neopakovala,“ informoval v piatok agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Ministerstvo dopravy hovorí, že v prípade OPD nejde o pozastavenie, ale o prerušenie platieb. „V Bruseli sú momentálne predložené dve súhrnné žiadosti o platbu v sume 44 mil. eur. V súhrnných žiadostiach sú zahrnuté oprávnené výdavky z viacerých práve realizovaných projektov prijímateľov pomoci okrem ŽSR (Železnice Slovenskej republiky). Kým sa problém nepodarí vyriešiť, nebudú preplácané ani žiadne iné žiadosti v budúcnosti,“ dodal Kóňa.

Európska komisia podľa rezortu dopravy prerušila platby pre lehoty vo verejnom obstarávaní. Stalo sa tak na základe výsledkov auditu komisie za roky 2007 – 2011. „Netýka sa to samotného procesu verejného obstarávania, ale lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov. Ministerstvo dopravy v súčasnosti v zmysle požiadavky EK tieto lehoty analyzuje,“ uzavrel hovorca.

Ako agentúra SITA už vo štvrtok informovala, Európska komisia (EK) zdôvodnila pokračujúce pozastavenie platieb napríklad podozrením z korupcie pri železničných projektoch, kde sú prijímateľom Železnice Slovenskej republiky. Za ďalšie dôvody označila viacročnú mieru chybovosti OPD nad určené 2 % a problematiku určenia lehoty na poskytnutie súťažných podkladov pri verejnom obstarávaní. Brusel pozastavil v polovici februára platby nielen pre OPD, ale aj pre Operačný program Životné prostredie v spojitosti s mierou chybovosti vyššou ako 2 %. Pre druhý z nich však neskôr platby obnovil.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...