Ministerstvo dopravy chce vyčerpať všetky eurofondy

15.5.2012

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy predpokladá, že do konca oprávneného obdobia čerpania eurofondov sa podarí využiť všetky peniaze v Operačnom programe Doprava (OPD), aj napriek problémom, ktoré sú spojené s implementáciou veľkých dopravných projektov.

Podobne je to podľa rezortu aj v ďalších členských štátoch Európskej únie, napríklad v susednej Českej republike. Ministerstvo v súčasnosti prehodnocuje výhľady na kontrahovanie a čerpanie financií do konca tohto roka.

Operačný program Doprava vyčerpal na projekty v tomto programovacom období zo zdrojov Európskej únie (EÚ) ku koncu apríla 884,48 mil. eur, čo z celkovej alokácie predstavuje 27,58 %. Domáce spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu dosiahlo 192,06 mil. eur pri úrovni čerpania 30,07 %.

Celkový záväzok programu Doprava na roky 2007 až 2013 je vo výške 3,846 mld. eur, z toho európske peniaze tvoria 3,207 mld. eur a prostriedky štátneho rozpočtu SR 638,82 mil. eur. Podľa aktualizácie čerpanie v tomto programe k 1. máju dosiahlo 28,83 %.

Doprava zaostáva

Za celkovým využívaním pomoci EÚ koncom apríla na úrovni 29,56 % program Doprava zaostáva a medzi jedenástimi operačnými programami mu patrí siedme miesto.

„Implementácia projektov v Operačnom programe Doprava je beh na dlhé trate a vyžaduje si dlhodobú prípravu. V OPD sa implementujú najmä veľké projekty nad 50 mil. eur, ktoré si vyžadujú komplikované schvaľovanie zo strany Európskej komisie, ktoré môže trvať až rok a viac. Stav čerpania odráža tento fakt,“ zdôvodnil hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa nižšiu mieru čerpania v uvedenom programe.

Viaceré veľké projekty, ktoré sa už začali stavať, sa podľa ministerstva ešte nepremietli do údajov o čerpaní. Sú to napríklad úseky diaľnice D1 Fričovce – Svinia a Dubná Skala – Turany, ako aj viaceré stavby ciest I. triedy.

Ide o administratívne procesy, pričom prijímatelia pomoci ešte nepredložili na riadiaci orgán programu žiadosť o pomoc, alebo ako v prípade diaľnice Dubná Skala – Turany, nebol projekt ešte zakontrahovaný s Národnou diaľničnou spoločnosťou.

„Veľké projekty pritom tvoria nosnú časť OPD (až 75 % na celkovej alokácii). Na rozdiel od iných operačných programov, napríklad Zdravotníctvo, ktoré implementuje najmä malé projekty. Každý veľký projekt v OPD si vyžaduje aj súhlasné stanovisko (takzvané Action Complition Note) od expertov z Jaspers, čo tiež predlžuje celý proces predkladania a schvaľovania projektov,“ pokračoval Kóňa.

Zdroje EÚ až 292,6 milióna eur

Napríklad, v prioritnej osi 3, ktorá je zameraná na výstavbu terminálov intermodálnej prepravy, sa projekty pripravujú a čerpanie je plánované na roky 2012 až 2015.

„Treba ale povedať, že niektoré projekty, napríklad v prioritnej osi 4 (integrované dopravné systémy v Bratislave a Košiciach), sa komplikujú a dlhodobo meškajú. Podobné problémy máme aj pri projektoch výstavby rýchlostných ciest v prioritnej osi 5,“ dodal Kóňa.

V OPD bolo zo zdrojov Kohézneho fondu EÚ koncom apríla vyčerpaných 643,7 mil. eur a financovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo 113,59 mil. eur, čo je v oboch prípadoch 27,63 % z alokovaných peňazí. Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) bolo využitých 240,78 mil. eur a z rozpočtu SR 78,47 mil. eur pri úrovni čerpania 27,44 %, respektíve 34,46 %.

Na modernizáciu železničnej infraštruktúry išlo spolu 411,91 mil. eur, z toho z eurofondov 350,12 mil. eur, čo znamená čerpanie na úrovni 44,73 %. Na výstavbu diaľnic smerovalo 344,23 mil. eur, z čoho zdroje EÚ tvorili 292,6 mil. eur a miera čerpania dosiahla 30,09 %.

Výstavba ciest

Výstavba rýchlostných ciest a ciest I. triedy pohltila 207,06 mil. eur, z toho zo zdrojov EÚ 176 mil. eur a úroveň čerpania dosiahla 23,76 %. Na rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy v podobe nákupu nových vlakov išlo 87,38 mil. eur, keď peniaze EÚ predstavovali 43,69 mil. eur a čerpanie 49,36 %.

Na technickú pomoc bolo využitých 24,81 mil. eur, z toho na eurofondy pripadalo 21,09 mil. eur a čerpanie dosiahlo 43,84 %. Do infraštruktúry intermodálnej prepravy zatiaľ išlo 674,9 tis. eur, z toho z EÚ 573,6 tis. eur a čerpanie je na úrovni 0,56 %.

Do infraštruktúry integrovaných dopravných systémov smerovalo 482,5 tis. eur, európske zdroje tvorili 410,2 tis. eur a čerpanie dosahuje 0,09 %.

V súčasnosti je v OPD zakontrahovaných spolu 2,103 mld. eur, čo znamená čerpanie na úrovni 54,68 % z celkovej alokovanej sumy.

„Ďalších 13 percent predstavujú projekty, ktoré sú momentálne predložené na Riadiaci orgán OPD, a prebieha ich odborné hodnotenie. Schválené projekty v procese kontrahovania predstavujú 2 %,“ informoval rezort dopravy.

Železničná doprava

Na projekty financované z Kohézneho fondu je zazmluvnených, vrátane domáceho spolufinancovania, 1,419 mld. eur, čo je 51,79 % z alokácie. Z ERDF a štátneho rozpočtu je zakontrahovaných spolu 683,43 mil. eur pri podiele 61,84 %.

Modernizácia železničnej infraštruktúry má zazmluvnených 747,02 mil. eur, čo je 81,12 % pridelených peňazí, výstavba diaľnic 648,53 mil. eur alebo 56,69 % a výstavba rýchlostných ciest a ciest I. triedy 452,33 mi. eur, respektíve 51,9 %.

Rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy má zakontrahovaných 177,02 mil. eur, čo je podiel 100 % a technická pomoc 54,09 mil. eur alebo 95,57 %. Na rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy je zazmluvnených 18,75 mil. eur pri podiele 15,53 % a na infraštruktúru integrovaných dopravných systémov 5,17 mil. eur alebo 0,93 % peňazí.