Ministerstvo dopravy chce zatočiť s čiernymi stavbami

22.5.2012

BRATISLAVA 22. mája (WEBNOVINY) – Pre zamedzenie „čiernych stavieb“ bude podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja potrebné v novom stavebnom zákone podrobnejšie upraviť zodpovednosť projektantov, stavbyvedúcich, stavebníkov a zhotoviteľov stavby.

Dôvodom je, že niektoré ustanovenia platného stavebného zákona sú všeobecné. Predpokladá sa, že oprávnené osoby, teda projektanti a stavbyvedúci, ako aj stavebníci a zhotovitelia budú zákon dôsledne dodržiavať.

„Bude potrebné upraviť podrobnejšie a presnejšie podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, opatrení na zastavenie stavebných prác, sprísniť podmienky na dodatočné povoľovanie stavieb a v neposlednom rade vymedziť po novom priestupky a iné správne delikty za porušenie zákona v časti sankcií,“ informoval rezort dopravy a výstavby agentúru SITA.

V súčasnosti pokračuje diskusia s odbornou verejnosťou k príprave nového stavebného zákona. Ministerstvo predpokladá, že jeho návrh pôjde do medzirezortného pripomienkového konania do konca prvého polroka a na rokovanie vlády by mal predložený v druhom polroku tohto roka. Platná úprava zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (skrátene stavebného zákona) z roku 1976 vychádza ešte z koncepcie navrhnutej v polovici 70-tych rokov minulého storočia.

„Z dôvodu riešenia aktuálnych problémov bol zákon mnohokrát novelizovaný v jednotlivých okruhoch, čím bola narušená jeho pôvodná systematika,“ uviedol ďalej rezort dopravy a výstavby.

Návrh nového stavebného zákona bude koncipovaný ako ucelená komplexná právna úprava v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva. „Bude zahŕňať hmotno-právne ustanovenia, ako aj procesy obstarávania a schvaľovania územných plánov, umiestňovania, ohlasovania a povoľovania stavieb vrátane ich kolaudácie, odstraňovania, osobitných oprávnení stavebného úradu, štátneho stavebného dohľadu a sankcií,“ priblížilo ministerstvo zameranie návrhu pripravovaného stavebného zákona. Zákon bude riešiť aj problematiku informatizácie procesov v podobe elektronického stavebného poriadku a upraví aj vzdelávanie zamestnancov stavebných úradov.