Ministerstvo dopravy dá viac peňazí na stavbu diaľnic

16.12.2013

BRATISLAVA 16. decembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bude v roku 2014 hospodáriť s výdavkami 2,257 mld. eur. V porovnaní s návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda v októbri, je to viac o 91,83 mil. eur, alebo o 4,25 %.

Tieto peniaze pôjdu na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zo štátneho rozpočtu mimo spolufinancovania zdrojov Európskej únie. Oproti schválenému rozpočtu rezortu dopravy na tento rok sú schválené budúcoročné výdavky nižšie o 19 mil. eur, resp. o 0,8 %. Pôvodný vládny návrh rozpočtu počítal so znížením výdavkov rezortu dopravy o 111 mil. eur, alebo o 4,9 % na 2,165 mld. eur.

Letiská nedostanú toľko

„V oblastiach, ktoré sú z pohľadu rezortu kľúčové, výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj modernizácia železničných koridorov, máme v roku 2014 zabezpečený dostatok zdrojov. Naopak niektoré oblasti nie sú dostatočne finančne zabezpečené, ako napríklad fungovanie regionálnych letísk. S týmto problémom každoročne zápasíme a hľadáme riešenie, ktoré umožní ich ďalšie fungovanie,“ informoval agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Podľa rozpočtu na rok 2014, ktorý Národná rada SR schválila 12. decembra, má rezort dopravy najvyššie schválené výdavky spomedzi všetkých ministerstiev. Vo výdavkoch ministerstva dopravy v budúcom roku pripadá na prostriedky zo štátneho rozpočtu 1,424 mld. eur, čiže 63,1 %, a z rozpočtu Európskej únie (EÚ) 833,15 mil. eur, čo je 36,9 %.

Príjmy takmer 900 miliónov

Na domáce spolufinancovanie zdrojov EÚ je pritom určených 141,94 mil. eur. Na kapitálové výdavky, bez zdrojov na spolufinancovanie, má ísť 421,7 mil. eur a na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 15,66 mil. eur.

Príjmy ministerstva dopravy v roku 2014 sú plánované vo výške 892,67 mil. eur. Zdroje EÚ sa na príjmoch rezortu majú podieľať v spomínanom objeme 833,15 mil. eur a zvyšných 59,52 mil. eur je záväzný ukazovateľ. Oproti pôvodnému návrhu sa tak jeho príjmy majú zvýšiť o 50 mil. eur z dôvodu refundácie prostriedkov EÚ.