Ministerstvo dopravy musí zrušiť tender pre partnera Carga

12.2.2013

BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy musí zrušiť verejnú súťaž na poradenské služby pre vstup strategického partnera do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe výsledku kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy na podnet samotného ministerstva.

Podľa rozhodnutia úradu rezort dopravy sa dopustil opakovane porušení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohli mať zásadný vplyv na výsledok súťaže.

Porušili princíp nediskriminácie

„Kontrolovaný stanovil neprimeranú minimálnu požadovanú úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti pre časť 1 a 2 predmetu zákazky, ktorá bola spojená s požiadavkou na súčasné splnenie viacero minimálnych rozhraní (počet, charakter, objem poskytnutých poradenských služieb). A zároveň stanovil aj neprimeranú požiadavku na kľúčových expertov, čím neprimerane obmedzil, resp. zúžil okruh potenciálnych dodávateľov,“ vyplýva z rozhodnutia ÚVO na jeho portáli.

Takáto kumulatívna neprimeranosť v stanovených podmienkach účasti mala podľa úradu za následok aj porušenie najmä princípu nediskriminácie, čo mohlo odradiť potenciálnych záujemcov od účasti, ako aj predloženia ponuky vo verejnej súťaži. Pre opakovane neprimerané stanovené podmienky účasti na preukázanie odbornej spôsobilosti sa úrad zaoberal aj počtom záujemcov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady v pomere k počtu uchádzačov, ktorí predložili ponuky.

Nedá sa určiť, koľko uchádzačov splnilo podmienky

„Celkovo požiadalo o súťažné podklady 62 záujemcov, pričom len 12 uchádzačov predložilo ponuku, z toho 6 uchádzačov pre časť 1 a 6 uchádzačov pre časť 2 predmetu zákazky,“ uviedol úrad.

Nakoľko komisia ministerstva neukončila proces vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ani nepredložila žiadne doklady, z ktorých by vyplynuli akékoľvek relevantné závery o splnení podmienok účasti jednotlivými uchádzačmi, podľa úradu nie je možné ani uviesť, koľkí z uchádzačov, ktorí predložili doklady na splnenie podmienok účasti, takto kumulatívne neprimerané podmienky účasti aj reálne splnili.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo verejnú súťaž na poradenské služby pre vstup strategického partnera do Carga v auguste 2011, keď ministerstvo viedol Ján Figeľ (KDH). Predpokladaná cena za poskytnutie služieb počas 22 mesiacov bola 2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ministerstvo rozdelilo tender na poradenské finančné služby za predpokladanú cenu 1,5 mil. eur a na právne služby za 500 tis. eur. Ponuky šiestich uchádzačov v oboch častiach boli otvorené 10. októbra 2011.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.