Ministerstvo financií neustúpi veľkým firmám v otázke DPH

BRATISLAVA 14. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo financií SR (MF) neustúpi veľkým firmám v otázke posunutia termínu elektronického podávania kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty (DPH).

“Elektronický kontrolný výkaz bude zavedený od nového roka, prvýkrát tak budú musieť posielať platcovia DPH tento výkaz najneskôr do 25. februára,“ odkázal tlačový odbor ministerstva financií spoločnostiam, ktoré rezortu poslali list so žiadosťou o posunutie termínu.

Energetické a telekomunikačné spoločnosti chceli posunúť termín podávania kontrolných výkazov z 1. januára na 1. júl budúceho roka. Obávajú sa totiž, že nestihnú prispôsobiť svoje IT systémy.

Takzvané kontrolné výkazy k DPH chce zaviesť ministerstvo v novele zákona o dani z pridanej hodnoty, o ktorej by mal parlament rokovať v druhom čítaní na svojej nadchádzajúcej schôdzi. Až po schválení tejto novely určí rezort financií vzor výkazu. Podľa spoločností prax ukazuje, že zmeny vo vnútropodnikových finančných systémoch, ako aj úpravy súvisiacich postupov a procesov, si vyžadujú prípravu a podstatne dlhší čas, ako predpokladá legislatívny návrh. Firmy sa obávajú vysokých pokút, ktoré im hrozia za nepodanie kontrolného výkazu k DPH. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí platcovi DPH pokuta do výšky 10 tisíc eur a pri opakovanom porušení až do výšky 100 tisíc eur.

“Našim zámerom nie je brániť úsiliu rezortu financií úspešne bojovať proti nekalým daňovým praktikám v oblasti DPH. Je však prirodzené očakávať, že práve štát bude ten, ktorý bude rešpektovať reálne možnosti podnikateľov, a že jeho prejavom kolegiality, ktorú sám žiada vo forme dobrovoľného a včasného plnenia daňových povinností, bude napríklad aj poskytnutie dostatočného časového priestoru pre podnikateľov na oboznámenie sa s novou platnou legislatívou, vyžadujúcou si tak zásadné a náročné úpravy IT systémov,“ uviedli spoločnosti, ktoré sú pripravené obrátiť sa aj na Kanceláriu prezidenta SR, ktorý má právo novelu vrátiť späť do parlamentu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...