Ministerstvo kultúry financie z 2011 presunie na iné účely

BRATISLAVA 13. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo kultúry SR chce kapitálové výdavky z roku 2011 vo výške 1 735 788 eur dať na iné projekty v rezorte.

Peniaze pôvodne určené na rekonštrukcie kaštieľa v Budmericiach, I. budovy Matice slovenskej a kaštieľa Budimír sa majú použiť na dofinancovanie investičných akcií organizácií patriacich pod rezort kultúry, ktoré sú vo veľkej miere financované zo štrukturálnych fondov.

Navrhované výdavky z fondov financované nie sú. Vyplýva to z Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorým sa v stredu 14. augusta bude zaoberať vláda.

Presun fondového kapitálu

Napríklad Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) získa presunom 60 200 eur príspevok na zriadenie regionálneho centra v Košiciach. Regionálne centrum ÚĽUV-u by sa malo otvoriť už na budúcoročnú jeseň v zrekonštruovanej nehnuteľnosti štátu v centre Košíc na Mäsiarskej ulici 52, ktorú spravuje ÚĽUV. Ešte predtým však začalo tento mesiac poskytovať svoje služby v rámci projektu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúrny (EHMK) v Kulturparku, SITA o tom v júli informovala generálna riaditeľka ÚĽUV Dana Kľučárová. Okrem iného uviedla, že náklady na realizáciu projektu sú 1 961 254 eur, z toho 85 percent – 1 667 066,31 eura je z prostriedkov Európskej únie (ERDF) a 294 188 eur (15%) sú zdroje zo štátneho rozpočtu SR.

Na rekonštrukciu kaštieľa v Budmericiach má ministerstvo kultúry účelovo viazaných 1,3 milióna eur. “Vzhľadom na to, že v roku 2013 je reálne iba zabezpečenie projektovej dokumentácie na túto investičnú akciu, finančné prostriedky v sume 1 300 000 eur navrhujeme na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov,“ zdôvodňuje presun MK SR.

„Po nevyhnutnej rekonštrukcii Budmeríc, ktorá by sa mohla udiať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, by sa Budmerice mali stať účelovým zariadením ministerstva kultúry, prípadne niektorej jeho organizácie,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA vo februári Marek Maďarič. Avizoval, že ministerstvo kultúry by poskytovalo v budmerickom kaštieli tie služby, ktoré v ňom do konca mája 2011 poskytoval Literárny fond.

Sporná budova Matice

Na rekonštrukciu I. budovy Matice slovenskej mala Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine dostať od MK SR 500-tisíc eur. Pre neukončené stavebné povolenie však minie iba 70 400 eur na dopracovanie projektovej dokumentácie. Ako agentúru SITA začiatkom augusta informovala Slovenská národná knižnica, prvá historická budova Matice slovenskej v Martine, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, nevyhnutne potrebuje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu za milióny eur.

Matica slovenská v nej pôsobila od roku 1865 až do 20. rokov minulého storočia, budova bola neodborne rekonštruovaná v 80. rokoch minulého storočia. SNK predpokladá, že vďaka spolupráci s ministerstvom kultúry sa komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy uskutoční v rámci jedného z projektov v nasledujúcom programovom období štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020 , “a to v celom požadovanom rozsahu s predpokladanými nákladmi päť miliónov eur“. Budova je v správe SNK od roku 2000 ako Literárne múzeum SNK. Slovenské technické múzeum (STM) Košice z finančných prostriedkov z roku 2011 rekonštruuje kaštieľ Budimír. Nevyčerpá však 6 188 eur, ktoré STM žiada použiť na vedecko-technické centrum pre deti a mládež.

Dofinancovanie investícií v kultúre

Suma 1 735 788 eur má ísť do siedmich kultúrnych inštitúcií rezortu kultúry na dofinancovanie investičných akcií, ktoré sú v rozhodujúcej miere financované zo zdrojov štrukturálnych fondov. V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 Slovenská národná knižnica v Martine dostane 329 291 eur na stavebno-technické úpravy umiestnenia infraštruktúry centrálneho dátového archívu a Slovenská národná galéria 174 517 eur na rekonštrukciu digitalizačného pracoviska v Kapitánskom dome vo Zvolene.

Z projektov financovaných prevažne z Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 MK SR presunie 200-tisíc eur Slovenskému národnému múzeu na rekonštrukciu budovy múzea na Mäsiarskej ulici 18 v Levoči, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici získa 96 516 eur na rekonštrukciu vzdelávacieho centra a Ústredie ľudovej umeleckej výroby 60 200 eur na zriadenie regionálneho centra v Košiciach.

MK SR presunie nevyčerpané prostriedky z roku 2011 tiež na dva projekty v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 7. – Štátnemu divadlu Košice dá 785 176 eur na rekonštrukciu Malej scény ŠD Košice a STM Košice 83 900 eur na 1. etapu projektu Vedecko-technického centra pre deti a mládež. Slovenské technické múzeum Košice má na Vedecko-technické centrum pre deti a mládež zároveň navyše dostať 6 188 eur na zaplatenie autorského dozoru projektanta a na stavebný dozor.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...