Ministerstvo neodmieta vstup Rosatomu do Jaslovských Bohuníc

15.11.2013

BRATISLAVA 15. novembra (WEBNOVINY) – V súčasnosti zatiaľ nie je isté, ako budú pokračovať rokovania s ruskou spoločnosťou Rosatom o jej prípadnom vstupe do projektu výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

“Dnes nie je presne určený ďalší postup,“ povedal pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Stanislav Jurikovič.

Ministerstvo hospodárstva upozornilo, že rokovania viedol Rosatom v prvom rade s českou energetickou firmou ČEZ, ktorá chce svoje miesto prepustiť ruskému investorovi v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS).

Tá má na starosti výstavbu novej atómovej elektrárne na mieste v súčasnosti odstavovanej elektrárne V1 v Bohuniciach. „Ak budú pokračovať rokovania, slovenská strana však poskytne súčinnosť,“ konštatoval Jurikovič. Aj keď rezort hospodárstva nevylúčil, že by do projektu mohol vstúpiť aj iný ako ruský investor, v súčasnosti odmieta rokovania s treťou stranou. “Žiadne iné rokovania v tomto prípade nie sú,“ zdôraznil Jurikovič.

Memorandum môžu podpísať s každým

Podľa ministerstva však memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané so zástupcami potenciálneho ruského investora na začiatku procesu, môže byť podpísané s každým serióznym záujemcom o vstup do projektu. “Preto nevylučujeme možnosť v budúcnosti pokračovať v rokovaniach o otázke kapitálového vstupu skupiny Rosatom, alebo akéhokoľvek iného kredibilného partnera,“ uviedlo ministerstvo vo svojom materiáli. Podľa informácií agentúry SITA by mal prísť ruský investor s novou ponukou do konca roka.

Ministerstvo v stredu informovalo svojich kolegov vo vláde, že s ruskou firmou Rosatom sa zatiaľ nepodarilo dohodnúť na jeho vstupe do projektu. Na rokovania s ruskou spoločnosťou mali negatívne vplývať rôzne skutočnosti, ktoré majú dopad na jadrové elektrárne. „Ide predovšetkým o kolabujúci trh s emisnými kvótami oxidu uhličitého a nesúrodé mechanizmy podpory obnoviteľných zdrojov energie v členských štátoch Európskej únie,“ dodal rezort hospodárstva.

Záruka výkupných cien

Jednou z podmienok ruského investora pre vstup do projektu výstavby novej jadrovej elektrárne bola aj záruka výkupných cien elektriny v nej vyrobenej. To si však súčasné vedenie ministerstva nevie predstaviť.

Prípravné práce na projekte výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach pokračujú podľa plánu. Firma JESS v uplynulých týždňoch ukončila výberové konanie na spracovateľa EIA. Na základe podpísanej zmluvy EIA vypracuje spoločnosť AMEC.

V septembri sa začali prvé práce súvisiace s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mali byť ukončené do polovice roka 2016. V tomto roku by mala spoločnosť JESS dokončiť výkup pozemkov. Spoločnosť už disponuje 90 % územia pre výstavbu samotnej elektrárne a aktuálne vykupuje pozemky potrebné pre zariadenie staveniska.

V uplynulých mesiacoch tiež spoločnosť dopracovala štúdiu seizmicity a geologických pomerov, ktorá potvrdila realizovateľnosť projektu v danom území z pohľadu prírodných špecifík danej oblasti. Do roku 2016 počíta spoločnosť JESS s prípravou infraštruktúry, ako aj s činnosťami súvisiacimi s pripojením do prenosovej sústavy SR.

Dodávka na kľúč

Podľa štúdie realizovateľnosti reálne uvedenie novej jadrovej elektrárne do skúšobnej prevádzky je po roku 2025. Nová jadrová elektráreň, ktorá by mala vyrásť na mieste odstavovanej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, môže mať výkon až 2400 megawattov.

V rámci štúdie realizovateľnosti bolo analyzovaných šesť projektov tlakovodných elektrární od dodávateľov Areva, Atmea, konzorcium MIR 1200, Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi a Westinghouse. Štúdia taktiež ukázala, že najvýhodnejší model zabezpečenia hlavného kontraktu je dodávka na kľúč, zahŕňajúca všetky dodávky a služby spojené s výstavbou a uvedením do prevádzky. Podľa pôvodných plánov by mala nová jadrová elektráreň stáť od 4 do 6 mld. eur.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska vznikla koncom roka 2009. Základné imanie spoločnosti bolo stanovené na 216,357 mil. eur. Štát má vo firme JESS 51-percentný podiel a skupina ČEZ drží zvyšných 49 % akcií. Manažérska kontrola podľa dohody oboch partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Za strategického partnera pri výstavbe novej jadrovej elektrárne si vybrala spoločnosť ČEZ ešte prvá vláda Roberta Fica na základe prieskumu trhu, ktorý vykonalo Ministerstvo hospodárstva SR pod vedením vtedajšieho ministra Ľubomíra Jahnátka.