Ministerstvo práce dostane na rok viac peňazí

10.10.2012

BRATISLAVA 10. septembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by malo mať v budúcom roku výdavky na úrovni 2,17 mld. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na tento rok nárast o 8,77 %, resp. o 175 mil. eur.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok pritom ide o nárast o 62 mil. eur. Najviac si má pritom polepšiť oblasť aktívnej politiky trhu práce.

Rozhodla o tom na stredajšom rokovaní vláda SR, ktorá schválila prvý návrh štatneho rozpočtu na rok 2013.

Na rok 2013 má na tento účel smerovať 265 mil. eur, čo predstavuje nárast o 83,5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2012.

„Prostriedky zo samotného štátneho rozpočtu tvoria 17,2 mil. eur, čo je nárast o 96,8 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2012,“ uvádza sa v rozpočte verejnej správy na rok 2013, ktorý v stredu schválila vláda.

Menej peňazí na investičné stimuly

Zdroje na investičné stimuly poskytované formou príspevku na tvorbu nových pracovných miest však majú medziročne klesnúť o 43,2 % na 3,36 mil. eur.

„V rozpočte sú zabezpečené zdroje na všetky projekty schválené vládou od roku 2006,“ konštatuje sa v schválenom materiáli.

Na podporu tvorby pracovných miest sú pritom podľa vlády prijímané opatrenia v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých. Rozpočet rezortu práce na budúci rok umožňuje úpravu povinne valorizovaných dávok o 2,5 %, na roky 2014 a 2015 sa uvažuje s rovnakým koeficientom vo výške 2,5 %.

Na rok 2013 sa zo štátneho rozpočtu na vyplácanie rôznych sociálnych a rodinných dávok rozpočtuje suma 1,73 mld. eur, čo oproti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012 predstavuje nárast o 2,49 %.

Na program pomoci v hmotnej núdzi má ísť 300 mil. eur, čo je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na tento rok pokles o 2,07 mil. eur. „V budúcom roku sa na dávku v hmotnej núdzi rozpočtuje suma 273 mil. eur, čo predstavuje medziročné zníženie oproti očakávanej skutočnosti o 2,14 mil. eur, zohľadňuje sa predpokladaný počet poberateľov,“ uvádza sa v materiáli.

Podporia rodiny

Na podporu rodiny by malo budúci rok smerovať 728 mil. eur, čo predstavuje úroveň schváleného rozpočtu na rok 2012.

Prevažnú časť výdavkov na podporu rodiny predstavuje prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. „Na prídavok na dieťa sa v roku 2013 rozpočtuje 320 mil. eur, čo predstavuje úroveň schváleného rozpočtu 2012, pričom sa zohľadňuje predpokladaný pokles počtu detí a valorizácia dávky vo väzbe na životné minimum, teda o 2,5 %,“ uvádza sa v rozpočte na budúci rok.

Na rodičovský príspevok chce vláda budúci rok vynaložiť 354 mil. eur, čo je takisto na úrovni schváleného rozpočtu na tento rok.

Výdavky na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia majú budúci rok dosiahnuť 237 mil. eur, čo je o 6,22 % vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. „Podobne ako v roku 2012 sa na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie poberateľov dôchodkových dávok rozpočtuje v roku 2013 vianočný príspevok dôchodcom v sume 65 mil. eur,“ uvádza sa v rozpočte na rok 2013.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.