Ministerstvo zdravotníctva plánuje modernizovať ambulancie

14.10.2013

BRATISLAVA 14. októbra (WEBNOVINY) – Polikliniky a zdravotné strediská môžu získať na modernizáciu svojich budov a prístrojového vybavenia až dva milióny eur. Ministerstvo zdravotníctva ako Riadiaci orgán pre Operačný program

Zdravotníctvo ešte v septembri vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Jej cieľom je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zariadení, a to vrátane zdravotníckeho vybavenia.

O NFP sa môžu uchádzať tie zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2012 a skôr s prednostným zameraním na ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Za prevažne európske peniaze môžu polikliniky či zdravotné strediská rekonštruovať svoje budovy, nakúpiť špecializovanú či diagnostickú techniku, zafinancovať pripojenie na vysokorýchlostný internet, vymeniť zastarané informačné technológie či zefektívniť logistický systém ambulantnej starostlivosti. „Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu k HP MRK (horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity, pozn. red. ),“ uvádza sa vo výzve.

Minimálna výška poskytnutého NFP je 100 tis. eur, maximálna až dva mil. eur, čo je zároveň aj celková suma vyčlenená na túto výzvu. O nenávratný finančný príspevok môžu žiadať vlastníci, správcovia či nájomcovia zdravotníckych zariadení do desiateho januára budúceho roka. V prípade, že ich projekt bude finančne podporený, musia ho zrealizovať najneskôr do konca roka 2015. NFP je krytý zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.