Ministri chcú podporiť kvalitu v slovenskom cestovnom ruchu

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) chce podnikateľov v cestovnom ruchu motivovať k zvyšovaniu úrovne služieb prostredníctvom systému hodnotenia kvality a finančnou podporou.

Vyplýva to z návrhu Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 ktorý v stredu schválila Vláda SR. Cieľom stratégie je zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia pri lepšom využívaní jeho potenciálu.

Strategický dokument má pomôcť s vyrovnávaním regionálnych rozdielov a vytváraním nových pracovných príležitostí. Za hlavné priority na najbližších sedem rokov rezort dopravy považuje zvýšenie kvality služieb a atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie, spolu s podporou dopytu a ponuky.

K zlepšeniu úrovne služieb v cestovnom ruchu by mal pomôcť národný systém kvality, ktorý by mal začať fungovať od roku 2016. V závislosti od kvality poskytovaných služieb by mohli podniky v odvetví turizmu dostať zlatý, strieborný alebo bronzový certifikát. „Pokiaľ subjekty cestovného ruchu nebudú dbať o kvalitu služieb, nikdy nebudeme konkurencieschopní voči ostatným krajinám,“ uviedol pred časom František Palko, štátny tajomník MDVRR.

Finančnú podporu by mohli turistické subjekty získať v prípade, že turistov presvedčia, aby na Slovensku strávili viac ako päť dní. „Predpokladom je, že priemerne by bol podporený jeden takýto päť a viacdňový pobyt sumou 30 eur pri návštevníkoch z bezvízových krajín a 60 eur pri návštevníkoch z krajín s vízovou povinnosťou,“ uvádza MDVRR návrhu stratégie. Výška príjmu sa bude závisieť od rastu výkonov oproti predchádzajúcemu roku a súčasne aj od dĺžky pobytu nad päť nocí. K prostriedkom z podpôr by sa tak mohli dostať cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia či dopravcovia. Ročné náklady na takúto formu podpory ministerstvo vyčíslilo na 10,7 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...