Ministri krajín V4 sa postavili za jadrovú energiu

12.12.2013

BRATISLAVA 12. decembra (WEBNOVINY) – Ministri krajín Visegrádskej štvorky (V4) zodpovední za energetiku vyzdvihli význam jadrovej energie v energetickom mixe.

Ministri sa postavili za jadrovú energiu pred rokovaním Rady ministrov pre energetiku v Bruseli. Ministri krajín V4 taktiež podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa integrácie trhu s plynom.

Medzi hlavné témy rokovania Rady ministrov patrila revízia smernice o kvalite palív a smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

„V rámci kompromisu bol navrhnutý limit pre využívanie biopalív prvej generácie vo výške 7 %, povinnosť reportovať využívanie surovín v členských štátoch, flexibilitu pre krajiny EÚ pri stanovení podielov pokročilých biopalív do roku 2020 a návrh zohľadniť prínos elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v doprave,“ informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Slovenský minister hospodárstva Tomáš Malatinský, vo svojom vystúpení na Rade ministrov zdôraznil, že „predložená podoba návrhu predstavuje vyvážený kompromis a umožní tak zachovanie istoty pre už realizované investície“.

Slovenská republika sa zároveň pripojila k iniciatíve Rakúska týkajúcej sa vzájomného uznávania národných schém udržateľnosti. „Vzhľadom na výrazne odlišné stanoviská krajín k zásadným prvkom návrhu však nebolo možné dosiahnuť politickú dohodu,“ konštatoval rezort hospodárstva.