Ministri krajín V4 sa postavili za jadrovú energiu

12.12.2013

BRATISLAVA 12. decembra (WEBNOVINY) – Ministri krajín Visegrádskej štvorky (V4) zodpovední za energetiku vyzdvihli význam jadrovej energie v energetickom mixe.

Ministri sa postavili za jadrovú energiu pred rokovaním Rady ministrov pre energetiku v Bruseli. Ministri krajín V4 taktiež podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa integrácie trhu s plynom.

Medzi hlavné témy rokovania Rady ministrov patrila revízia smernice o kvalite palív a smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

„V rámci kompromisu bol navrhnutý limit pre využívanie biopalív prvej generácie vo výške 7 %, povinnosť reportovať využívanie surovín v členských štátoch, flexibilitu pre krajiny EÚ pri stanovení podielov pokročilých biopalív do roku 2020 a návrh zohľadniť prínos elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v doprave,“ informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Slovenský minister hospodárstva Tomáš Malatinský, vo svojom vystúpení na Rade ministrov zdôraznil, že „predložená podoba návrhu predstavuje vyvážený kompromis a umožní tak zachovanie istoty pre už realizované investície“.

Slovenská republika sa zároveň pripojila k iniciatíve Rakúska týkajúcej sa vzájomného uznávania národných schém udržateľnosti. „Vzhľadom na výrazne odlišné stanoviská krajín k zásadným prvkom návrhu však nebolo možné dosiahnuť politickú dohodu,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.