Mladí ľudia budú môcť získať zvýhodnený úver na prvé bývanie

BRATISLAVA 9. januára (WEBNOVINY) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bude naďalej podporovať najmä obstarávanie nájomných bytov a obnovu bytových budov.

Úvery na výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov budú môcť využívať popri miestnych a krajských samosprávach po novom aj súkromné subjekty pôsobiace aspoň päť rokov.

Štát tak chce postupne zvýšiť súčasný nízky podiel nájomných bytov dosahujúci okolo 4 % z celého bytového fondu.

Vláda v stredu schválila s pripomienkami návrh nového zákona o ŠFRB, ktorý predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Peniaze z Európskej únie

ŠFRB ako finančná inštitúcia bude môcť na podporu zatepľovania bytových domov v mestách využívať aj peniaze Európskej únie.

Pôžičku na získanie bytu za zvýhodnených podmienok budú môcť dostať mladí manželia, obaja však musia mať najviac 35 rokov. Táto podpora je určená predovšetkým na zabezpečenie prvého bývania pre mladé rodiny starajúce sa o maloleté deti.

Na úver pri obstaraní bytu budú mať nárok aj domácnosti, kde je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, a odchovanci detských domov taktiež vo veku do 35 rokov. V rámci modernizácie alebo rekonštrukcie spoločných častí a zariadení bytových domov bude podpora zameraná najmä na výmenu alebo modernizáciu výťahu, výmenu spoločných rozvodov plynu alebo elektriny či vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj na ostatné rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu. Naďalej bude možné poskytovať úvery aj pri obnove bytového fondu týkajúcej sa odstránenia systémových porúch bytových domov, ako aj na výstavbu, dostavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb.

Výška podpory je rozdielna

ŠFRB poskytuje podporu vo forme úverov s lehotou splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny. Výška podpory môže dosiahnuť 100 % obstarávacej ceny, ak ide o odchovanca detského domova alebo člena domácnosti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pri obstarávaní bytov pre fyzické osoby a nájomných bytov pre samosprávy a súkromné subjekty môže byť úver najviac 65 tis. eur na byt.

Ak ide o modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí bytového domu alebo odstránenie systémovej poruchy bytového domu, podpora bude 30 eur až 500 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu.

Pri zatepľovaní domov bude úver najviac 60 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a najviac 100 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri bytovom dome.

V prípade výstavby alebo dostavby zariadení sociálnych služieb bude podpora najviac 760 eur na štvorcový meter podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov. Podpora na zateplenie zariadení sociálnych služieb bude najviac 100 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy, resp. 30 eur až 500 eur na štvorcový meter podlahovej plochy v prípade modernizácie týchto zariadení. Návrh zákona o ŠFRB má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. K návrhu zákona dostalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu 282 pripomienok, z toho 80 zásadných.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...