Most-Híd chce zakázať zvyšovanie daní

30.9.2013

BRATISLAVA 30. septembra (WEBNOVINY) – Zákaz zvyšovania daní chcú v ústavnom zákone o stabilite daňového systému presadiť poslanci opozičného Mostu-Híd Ivan Švejna a Gabriel Csicsai. „Cieľom návrhu je rovnako tak zabrániť tomu, aby k zvyšovaniu daní ako nástroju konsolidácie verejných financií nepristúpila vláda SR ani v ďalších volebných obdobiach. Výnimkou by boli situácie, kedy by zvýšenie sadzby konkrétnej dane vyplývalo z európskej legislatívy,“ vysvetľujú poslanci Mostu-Híd.

Predložený ústavný zákon by mal zároveň zabrániť tomu, aby Národná rada SR zavádzala ďalšie nové dane.

„Ústavným zákonom stanovený záväzok nezvyšovať daňové zaťaženie bude mať pozitívny vplyv najmä na podnikateľské prostredie a zamestnanosť v SR. Podnikatelia totiž budú mať istotu, že vláda SR ich v budúcnosti nezaťaží dodatočným bremenom v podobe zvyšovania sadzieb vybraných daní, a to ani v čase spomaľovania ekonomiky či krehkého oživenia rastu, podobne, ako to bolo v rokoch 2012 a 2013,“ uvádzajú v materiáli Švejna a Csicsai.

Zdôrazňujú, že výška sadzby jednotlivých daní je navyše súčasťou hodnotenia kvality podnikateľského prostredia krajiny vo viacerých medzinárodne uznávaných rebríčkoch, ktoré sú relevantné aj pri rozhodovaní investorov o umiestnení investícií v tej-ktorej krajine.

V rámci zachovania konkurencieschopnosti Slovenska aj v dlhodobom horizonte je súčasťou návrhu aj mechanizmus, ktorý by zabránil, aby sadzba niektorých daní presahovala priemer sadzieb týchto daní v členských krajinách Európskej únie.

Konkrétne ide o daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb, spotrebnú daň z tabakových výrobkov, spotrebnú daň z alkoholických nápojov, spotrebnú daň na elektrinu, spotrebnú daň na uhlie, spotrebnú daň na zemný plyn a spotrebnú daň z minerálnych olejov. „V prípade, že by sadzba niektorej z týchto daní presiahla priemernú sadzbu členských krajín Európskej únie, vláde SR vyplýva z predloženého návrhu ústavného zákona povinnosť nápravy k 1. januáru roku nasledujúcom po roku, kedy jej Rada pre rozpočtovú zodpovednosť oznámi zvýšenie niektorej sadzby dane nad jej priemer v Európskej únii,“ uzatvárajú poslanci Mostu-Híd.

Právnou normou sa parlament bude zaoberať na októbrovej schôdzi.