Možnosti daňovej optimalizácie pre podnikateľov

12.12.2012

Zamyslenie sa nad možnými investíciami na konci roku ide ruka v ruke so zamyslením sa nad možnosťami legálnej daňovej optimalizácie vzhľadom na potreby a vykonávanú činnosť podnikateľa alebo obchodnej spoločnosti.

Možnosti daňovej optimalizácie pre podnikateľa a jeho jednoduché účtovníctvo sú iné, ako možnosti obchodnej spoločnosti, ktorá vedie podvojné účtovníctvo.

Daňová optimalizácia podnikateľa
Pán Jozef má živnostenské oprávnenie na nasledovné činnosti:

* Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
* Reklamná a propagačná činnosť
* Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

Daňovníci ako pán Jozef, ktorí sa rozhodnú pre uplatnenie preukázateľných výdavkov, majú možnosť tzv. daňovej optimalizácie. Pod týmto pojmom sa rozumie využitie legálnych opatrení a predpisov v rámci platnej legislatívy, prostredníctvom ktorých si môže daňovník znížiť svoj základ dane, daň a následne aj odvody.

Vo všeobecnosti je možné na optimalizáciu dane využívať:

*nezdaniteľnú časť základu dane,
*nezdaniteľné príjmy
*oslobodenia od dane
*rôzne možnosti dosahovania príjmov iných daňovníkov (výdavkov pre daňovníka) v závislosti na zdanení a povinnosti odvodov
*možnosti využívania rôznych tipov obchodných zmlúv a odmien medzi fyzickými a právnickými osobami
*využívanie tzv. daňových rajov, t.j. situovanie miesta trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti do krajín s nižším alebo žiadnym daňovým zaťažením

Jozef sa zamyslel nad tým, aké výdavky mal ešte v súvislosti s dosiahnutím svojich zdaniteľných príjmov a aké možnosti ich uplatnenia má podľa súčasne platnej legislatívy.

Užitočné príklady nájdete —>>> TU.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.